Měl(a) jste těžký život s bechtěrevem (vojna, operace, přidružené chroby...) napište anonymně svůj příběh - ostatní bude jistě také zajímat Přechod na stránky KB - popovídejte si s přáteli, získejte nové přátele, napište co Vás trápí, možná někdo poradí. Zde najdete aktuality z lokality Karviná Zde najdete aktuality z Opavska Zde najdete aktuality z Frýdecko-Místecka Zde najdete aktuality z Moravskoslezského kraje Zde najdete aktuality z Olomouckého kraje Zde najdete aktuality z brněnského kraje Zde najdete aktuality ze zlínského kraje
Chcete se dovědět více o Ostravě?

Moravskoslezský kraj - historie Domovská stránka aktualizace
29.9.2021
Historie:
    Rok 2019     Rok 2018     Rok 2017     Rok 2016
          Rok 2015     Rok 2014     Rok 2013     Rok 2012     Rok 2011
    Rok 2010     Rok 2009     Rok 2008     Rok 2007     Rok 2006
          Rok 2005     Rok 2004     Rok 2003     Rok 2002     Rok 2001


Rok 2019 "Bez dotací, bez víkendových rekondic, čerpání pokladny"
AKCE roku 2019


AKCE KB-MS rok 2019
Důležité v roce 2019


Máme nové informace ohledně bazénu v Hotelu IMPERIAL. Na schůzi 12.9.2019 jsme dostali informaci o tom, že se s rekonstrukcí zatím nezačalo a ani nikdo neví, jestli se začne. A zda poté tam bude bazén, nebo jen vířivka a sauna?? Proto, jsme se domluvili na tom, že od členů vybereme permanentky a hromadně je vrátíme k proplacení zpět do Hotelu IMPERIAL. Již jsem začal nevyčerpané permanentky od lidí vybírat. Máte-li někdo z vás takovouto permanentku PROSÍM o přinesení na schůzi 14.11.19, kde je dáme dohromady a pak najednou vrátíme. Permanentku si podepište vpravo nahoře a doneste k navrácení. Až proběhne vratka peněz, bude vám celá / poměrná finanční částka navrácena.
VRATKA Permanentek – Akutní pomoc - Hotel IMPERIAL 2018. K vyplacení došlo na schůzi 13.2.2020. Dotčení členové dostali zpět vloženou spoluúčast, nebo poměrnou část v případě čerpání. Příspěvek KB-MS byl navrácen na účet KB-MS.obrázek Tturčianky Smaragdový kúpel Turčianské Teplice 2019 - Pobyt je nabízen pro všechny členy KB ze všech krajů.
6.ti denní pobyt v Turčianských Teplicích - podzimní termín 22.9. - 28.9.2019

1. - Hotel Aqua (snídaně švédské stoly, večeře výběr ze 3 jídel) 6 192,- Kč sólo pokoj - > 8 700,- Kč
2. - Hotel Velká Fatra (snídaně švédské stoly, večeře výběr ze 3 jídel) 7 410,- Kč sólo pokoj - > 9 918,- Kč

Celkem je v rámci rekondic 21 procedur:
5x cvičení v tělocvičně, 5 x cvičení ve vodě termální voda léčivá voda 36 C, 5x smaragdový kúpel 37 - 38 C termální léčivá voda,
3 x 2 hodiny volný vstup aquapark 2 x částečná masáž zad, 1 x rexlexní masáž
Nabídku je možno doplnit o večeři ve formě švédských stolů za 85,- Kč / den
Informace o Turčianských Teplicích a zdejších lázních zde - - "INFO Turčianské Teplice"

Bude-li mít někdo zájem o večeři ve formě švédských stolů (85,- Kč)
je třeba včas napsat na e-mail:   Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo jí volejte na mobil : 737813800

Tady je přihláška TTeplice 201909 podzim - - stahuj přihlášku -> přihl RTF
Přihláška musí být odeslána do 28.6.2019         – získáte jí od mne, paní Romany Trněné (kontakt viz výše), nebo stažením z www stránek.
Upozorňuji, že účastníci rekondic, mají mít zaplaceny členské poplatky KB.
Platba za rekondice musí být uskutečněna do 20.7.2019 na účet KB-MS 223696316/0300

Chodci SK přednost - dennikn.sk ; TVNOVINY.SK ; dnes24.sk
Vyhláška jež má vstoupit v platnost snad 2/2019 !?!?! - zatím NIC nového


obrázek Tturčianky Smaragdový kúpel Turčianské Teplice 2019   Jen pro připomenutí:    jarní termín 28.4. - 4.5.2019


2019 akce a události - uzavřené:--> Pozvánka na Krajské shromáždění v náhradním termínu
od 15:00 hodiny - 14.3.2019 ve víceúčelovém sále "Duhového domu" Ostrava-Hulváky, mapa

Program jednání Krajského shromáždění
1) Zahájení, určení zapisovatele, schválení jednacího řádu,
2) Volba návrhové komise: navržen Stanislav Taťoun
3) Volba mandátové komise: navržena Dana Smilková
4) Volba volební komise: navržena Romana Trněná
5) Volba člena Republikového výboru: navržen Miroslav Šmecko
6) Informace o členské základně činnosti a hospodaření KB-MS v roce 2018
7) Plán činnosti a rozpočet na rok 2019
8) Volba členů výboru: navrženi - Miroslav Šmecko, Jiří Smilek, Dana Popelková, Blanka Mezeiová
9) Volba předsedy KV
10) Volba delegátů na Shromáždění delegátů v Praze
11) Způsob hospodaření s pokladnou
12) Diskuse
13) Závěr a schválení usnesení krajského shromáždění

Usnesení krajského shromáždění KB-MS z 14.3.2019 (výňatek)
Shromáždění vzalo na vědomí:
        Miroslav Šmecko přednesl zprávu o činnosti, hospodaření a členské základně za rok 2018
        Odstupující předseda Miroslav Šmecko seznámil přítomné s plánem činnosti a návrhem rozpočtu KB-MS na rok 2019. Podal informaci, že v roce 2019 jsme nežádali o žádné dotace, neboť nebylo jasné, v jakém složení bude pracovat výbor a jestli se vůbec najdou členové, kteří budou ochotni ve výboru pracovat. Dále seznámil přítomné s plánem rekondičních pobytů v roce 2019. Navrženo a následně schváleno bylo to, že organizátor pobytové akce hradí polovinu spoluúčasti hrazené ostatními účastníky pobytové akce. Zároveň však je povinen zpracovat kompletní agendu spojenou s rekondičním pobytem. Rozpočet i plán práce byly schváleny.
        Volby výboru proběhly tajnou volbou, bylo odevzdáno 28 platných volebních lístků. Do výboru KB-MS kraje byli na následující volební období zvoleni: Miroslav Šmecko, Jiří Smilek, Dana Popelková
        Nikdo z nově zvolených členů výboru KB-MS kraje nebyl ochoten vykonávat funkci předsedy výboru, proto volba předsedy výboru neproběhla.
        Proběhla volba delegátů na shromáždění delegátů, které se koná 18.5.2019 v Praze. Za delegáty shromáždění byli zvoleni: Miroslav Šmecko, Jiří Smilek, Dana Popelková
        V diskusi navrhl Emil Bednář změnit, díky tomu, že v roce 2019 nemáme dotaci ani z kraje, ani z obcí, způsob dotování pobytů a permanentek tak, že každý člen bude mít nárok na stejnou výši dotace. Takže kdo bude čerpat dotaci 1000,- Kč na pobyt v Turčianských Teplicích, nebude mít nárok na jakoukoli další dotaci a případné permanentky musí uhradit v plné výši. Výjimku z tohoto pravidla mají organizátoři pobytových akcí, kteří mají z rozpočtu KB-MS dotaci ve výši 50% ceny pobytu. Tento návrh byl shromážděním schválen
        Miroslav Šmecko navrhl, vzhledem k absenci peněz z dotací a tím i omezení aktivit, snížit počet schůzek a nadále se scházet jednou za čtvrtletí v Restauraci Blesk v Ostravě. Termíny schůzí zveřejní nový výbor na webu a v časopise. Zároveň zvýšit množství informací, které se členům budou sdělovat prostřednictvím webové stránky, popřípadě časopisu. Tento návrh byl shromážděním schválen.
Nahoru HOME
Rok 2018 "Bez dotace z Ostravy, účetní, vyšší spoluúčast"
AKCE roku 2018


AKCE KB-MS roku 2018

obrázek Lázní Darkov Ve dnech 16. - 18. listopadu 2018 pořádáme další rekondice v Lázních Darkov - Rehabilitační sanatorium - Karviné Hranicích
               Rekondiční pobyt obsahuje:
2x standardní ubytování ve dvoulůžkovém pokoji v Rehabilitačním Sanatoriu, nadstandardní polopenze (večeře, snídaně, oběd, snídaně), skupinové cvičení, magnetoterapii, fitness a 2x volný vstup do bazénu.

         Cena víkendového pobytu dvoulůžkový pokoj + nadstandardní polopenze
pro všechny členy KB bez rozdílu je 2 600,- Kč

Stahuj --- přihláška Darkov 2018 - přihlášení se zatržením procedury navíc zašlete nejpozději do 15.10.2018
Platba Darkov 2018 musí být zaplacena do 10.11.2018 na účet KB-MS 223696316/0300
Upozorňuji, že účastníci rekondic, mají mít zaplaceny členské poplatky KB.

Standa Taťoun je organizátor akce - případné dotazy na e-mail:   Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
!!! POZOR !!! připomínáme - místo pobytu je "Rehabilitační sanatorium" v Karviné – Hranicích


Rekondice - Hotel Odra 2018
obrázek Lysá hora obrázek znak Odra Ve dnech 19.10 až 21.10.2018 pořádáme rekondice v Hotelu Odra u Ostravice
Ten se nachází v údolí mezi Lysou horou - dominantou Beskyd a horou Smrk.
Při nástupu - !!! Nutno doložit !!! FT poukaz vyplněný lékařem, jinak si účastník zaplatí poplatky za procedůry. Procedury jsou hrazeny přes zdravotní pojišťovny formou vypsaného FT poukazu.
Pojištěnci VZP, kteří chtějí využít rehabilitačních služeb Hotelu Odra, musejí přivést FT poukaz od „rehabilitačního lékaře“, nesmí to být ortoped nebo jiný. Pojišťovna VZP to vyžaduje!
Bez FT poukazu bude mít účastník hrazen pobyt, polopenzi, bazén a saunu - tedy NE další procedůry.

Cena rekondice ODRA - pro členy KB-MS 2.520,-
-Bez FT poukazu (pobyt, polopenze, bazén,sauna - tedy bez procedur) – 2520,-Kč
-Bez FT poukazu (pobyt, polopenze, bazén,sauna, masáž, parafín, vířivka) – 4810,-Kč

Přihlášku na rekondice Odra 2018 říjen - zašlete nejpozději do 20.9.2018
Platba Hotel ODRA 2018 musí být zaplacena do 29.9.2018 na účet KB-MS 223696316/0300
* Na Hotelu Odra mají od roku 2011 nové wellness obrázek wellness Odra zde odkaz na fotogalerii.


obrázek Tturčianky Smaragdový kúpel Turčianské Teplice 2018 - Pobyt je nabízen pro všechny členy KB ze všech krajů.
6.ti denní pobyt v Turčianských Teplicích - podzimní termín 23.9. - 29.9.2018.
1. - Hotel Aqua (snídaně švédské stoly, večeře výběr ze 3 jídel) 5 940,- Kč sólo pokoj - > 8 100,- Kč
2. - Hotel Velká Fatra (snídaně švédské stoly, večeře výběr ze 3 jídel) 6 960,- Kč sólo pokoj - > 9 060,- Kč
Nabídku je možno doplnit o večeři ve formě švédských stolů za 85,- Kč / den
Informace o Turčianských Teplicích a zdejších lázních zde - - "INFO Turčianské Teplice"

Bude-li mít někdo zájem o večeři ve formě švédských stolů (85,- Kč)
je třeba včas napsat na e-mail:   Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo volejte na mobil : 737813800

Tady je přihláška TTeplice 201809 podzim - - stahuj přihlášku -> přihl RTF
Přihláška musí být odeslána do 30.6.2018         – získáte jí od mne, paní Romany Trněné, nebo stažením z www stránek.
Upozorňuji, že účastníci rekondic, mají mít zaplaceny členské poplatky KB.
Platba musí být uskutečněna do 20.7.2018 na účet KB-MS 223696316/0300

Chodci SK přednost - dennikn.sk : Vyhláška jež má vstoupit v platnost snad 2/2019


obrázek Tturčianky Smaragdový kúpel Turčianské Teplice 2018 - Pobyt je nabízen pro všechny členy KB ze všech krajů.
6.ti denní pobyt v Turčianských Teplicích - jarní termín 29.4. - 5.5.2018 - tento turnus je již uzavřen

1. - Hotel Aqua (snídaně švédské stoly, večeře výběr ze 3 jídel) 5 940,- Kč sólo pokoj - > 8 100,- Kč
2. - Hotel Velká Fatra (snídaně švédské stoly, večeře výběr ze 3 jídel) 6 960,- Kč sólo pokoj - > 9 060,- Kč
Nabídku je možno doplnit o večeři ve formě švédských stolů za 85,- Kč / den
Informace o Turčianských Teplicích a zdejších lázních zde - - "INFO Turčianské Teplice"

Bude-li mít někdo zájem o večeři ve formě švédských stolů (85,- Kč)
je třeba včas napsat na e-mail:   Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo jí volejte na mobil : 737813800

Tady je přihláška TTeplice 201809 podzim - - stahuj přihlášku -> přihl RTF
Přihláška musí být odeslána do 20.2.2018         – získáte jí od mne, paní Romany Trněné, nebo stažením z www stránek.
Upozorňuji, že účastníci rekondic, mají mít zaplaceny členské poplatky KB.
Platba musí být uskutečněna do 28.2.2018 na účet KB-MS 223696316/0300

Chodci SK přednost - dennikn.sk : Vyhláška jež má vstoupit v platnost snad 2/2019Pozvánka na Krajské shromáždění v náhradním termínu - březnu 2018 od 15:00 hodiny
8. března 2018
- NOVĚ - ve víceúčelovém sále
"Duhového domu" Ostrava-Hulváky, ulice Klostermannova 1586/25 - mapa

Program jednání Krajského shromáždění
1) Zahájení, určení zapisovatele, schválení jednacího řádu
2) Informace o členské základně, činnosti a hospodaření KB-MS v roce 2017
3) Plán činnosti a rozpočet na rok 2018
4) Diskuse
5) Závěr - schválení usnesení krajského shromáždění, plánu činnosti a vyúčtování KB-MS

Usnesení krajského shromáždění KB-MS z 8.3.2018 (výňatek)
Shromáždění vzalo na vědomí:
- přednesené zprávy o činnosti, hospodaření a členské základně za rok 2017
- minirekondici v Hotelu ODRA v říjnu 2018
- pravidla pro přidělování permanentek a účastí na aktivitách členům a výše spoluúčasti při získání dotací, minimálně 50%, při nezískání dotací 80%
- spoluúčast na minirekondicích je 90%
- plán činnosti a rozpočet na rok 2018
- limit čerpání finančních prostředků na osobu a rok je 1000 Kč pro bechtěreviky a 800 Kč pro nebechtěreviky. Změna bude po schválení dotací. V případě nezájmu o nabízenou službu může finanční prostředky čerpat i člen, který má již limit vyčerpán. Evidenci čerpání limitu povede Emil Bednář na základě podkladů předaných předsedou výboru

Nahoru HOME
Rok 2017 " Emil Mainda - zakladatel KB-MS "
AKCE roku 2017
Události roku 2017


obrázek Lázní Darkov Ve dnech 17. - 19. listopadu 2017 pořádáme další rekondice v Lázních Darkov - Rehabilitační sanatorium - Karviné Hranicích
               Rekondiční pobyt obsahuje:
2x standardní ubytování ve dvoulůžkovém pokoji v Rehabilitačním Sanatoriu, polopenze (večeře, snídaně, oběd, snídaně), vyšetření lékařem, jodobromová vanová koupel, skupinové cvičení, magnetoterapii, fitness a 2x volný vstup do bazénu.
Jako kompenzace za problémy při minulém pobytu je v základní ceně pro každého účastníka 1x částečná masáž.

         Cena víkendového pobytu dvoulůžkový pokoj + nadstandardní polopenze
pro členy KB-MS bechtěrevici 1 500,- , členové KB-MS - nebechtěrevici 1 700,- Kč
členové z jiných krajů 2 390,- Kč


--> Stahuj --- přihláška Darkov 2017 - přihlášení se zatržením procedur navíc zašlete nejpozději do 1.9.2017
Platba Darkov 2017 musí být zaplacena do 20.9.2017

Standa Taťoun je organizátor akce - případné dotazy na e-mail:   Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
!!! POZOR !!! připomínáme - místo pobytu je "Rehabilitační sanatorium" v Karviné – Hranicích

Rekondice - Hotel Odra 2017
obrázek Lysá hora obrázek znak Odra Ve dnech 27. až 29.října 2017 pořádáme rekondice v Hotelu Odra u Ostravice
Ten se nachází v údolí mezi Lysou horou - dominantou Beskyd a horou Smrk.
Při nástupu - !!! Nutno doložit !!! FT poukaz vyplněný lékařem, jinak si účastník zaplatí poplatky za procedůry. Procedury jsou hrazeny přes zdravotní pojišťovny formou vypsaného FT poukazu.
Pojištěnci VZP, kteří chtějí využít rehabilitačních služeb Hotelu Odra, musejí přivést FT poukaz od „rehabilitačního lékaře“, nesmí to být ortoped nebo jiný. Pojišťovna VZP to vyžaduje!
Bez FT poukazu bude mít účastník hrazen pobyt, polopenzi, bazén a saunu - tedy NE další procedůry.
pro členy KB-MS bechtěrevici 1 500,- , členové KB-MS - nebechtěrevici 1 700,- Kč
a bez FT poukazu - tedy bez procedur 2 199,- Kč
Přihlášku na rekondice Odra 2017 říjen - zašlete nejpozději do 1.9.2017
Platba Hotel ODRA 2017 musí být zaplacena do 15.9.2017
* Na Hotelu Odra mají od roku 2011 nové wellness obrázek wellness Odra zde odkaz na fotogalerii.


obrázek Tturčianky Smaragdový kúpel Turčianské Teplice PODZIM 2017
Pobyt je nabízen pro všechny členy KB ze všech krajů.
KB-MS pořádá v roce 2017 6.ti denní pobyt v Turčianských Teplicích jarní termín 24.9. - 30.9.2017.
1. - Hotel Aqua (snídaně švédské stoly, večeře výběr ze 3 jídel) 5 940,- Kč - jednolůžkový pokoj 8 100,- Kč
2. - Hotel Velká Fatra (snídaně švédské stoly, večeře výběr ze 3 jídel) 6 960,- Kč - jednolůžkový pokoj 9 060,- Kč
Bude-li mít někdo zájem o večeři ve formě švédských stolů (85,- Kč) je třeba včas napsat paní Hlaváčkové, nebo panu Smilkovi.
Informace o Turčianských Teplicích a zdejších lázních zde - - "INFO Turčianské Teplice"


Tady je přihláška TTeplice 201709 podzim - - stahuj přihlášku -> přihl RTF
Přihláška musí být odeslána do 30.6.2017         Platba musí být uskutečněna do 20.7.2017

Kamera aquapark v Turčiankách


______________________________________________________________________________________________
*     1.11.1946        Ing. Emil
†     3.  8.2017         Mainda


A za vše, za vše dík,
Za lásku, jaká byla,
za život jaký byl...
             Donát Šajner
______________________________________________________________________________________________Rok s rokem se sešel a v Ostravě bude opět probíhat akce Lidé lidem - X. ročník,
která se tradičně uskuteční na Masarykově náměstí v Ostravě, dne 22.6.2017 ( ve čtvrtek).
Informace o akci na stránkách - Ostravy !!!


obrázek Tturčianky Smaragdový kúpel Turčianské Teplice JARO 2017
Pobyt je nabízen pro všechny členy KB ze všech krajů.
KB-MS pořádá v roce 2017 6.ti denní pobyt v Turčianských Teplicích jarní termín 23.4. - 29.4.2017.
1. - Hotel Aqua (snídaně švédské stoly, večeře výběr ze 3 jídel) 5 940,- Kč - jednolůžkový pokoj 8 100,- Kč
2. - Hotel Velká Fatra (snídaně švédské stoly, večeře výběr ze 3 jídel) 6 960,- Kč - jednolůžkový pokoj 9 060,- Kč
Bude-li mít někdo zájem o večeři ve formě švédských stolů (85,- Kč) je třeba včas napsat paní Hlaváčkové, nebo panu Smilkovi.
Informace o Turčianských Teplicích a zdejších lázních zde - - "INFO Turčianské Teplice"

Tady je přihláška TTeplice 201704 jaro - - stahuj přihlášku -> přihl RTF
Přihláška musí být odeslána do 10.2.2017         Platba musí být uskutečněna do 20.2.2017Pozvánka na Krajské shromáždění v náhradním termínu - březen 2017
V březnu Krajské shromáždění - od 15:00 hodiny
8. března 2017
- opět ve víceúčelové místnosti
"Domova Slunovrat" Na Mlýnici 203/5, Ostrava-Přívoz - mapa

Program jednání Krajského shromáždění
1) Zahájení, určení zapisovatele, schválení jednacího řádu
2) Informace o členské základně, činnosti a hospodaření KB-MS v roce 2016
3) Plán činnosti a rozpočet na rok 2017
4) Diskuse
5) Závěr - schválení usnesení krajského shromáždění, plánu činnosti a vyúčtování KB-MS

Nahoru HOME
Rok 2016 "Výroční schůze - Domov SLUNOVRAT, Velké Losiny"
AKCE roku 2016


obrázek Lázní Darkov
Ve dnech 4.- 6. listopadu 2016 pořádáme další rekondice v Lázních Darkov - Karviná Lázně Darkov
               Rekondiční pobyt obsahuje:
2x standardní ubytování v dvoulůžkovém pokoji, polopenzi, vyšetření lékařem,
jodobromová vanová koupel, skupinové cvičení, magnetoterapii, fitness a 1x volný vstup do bazénu.

               Cena víkendového pobytu dvoulůžkový pokoj + polopenze
Plná cena při ubytování ve dvoulůžkovém pokoji
a standardní polopenzi je 2 050,- Kč (nečlenové z KB-MS),
pro členy KB-MS bechtěrevici 1 800,- , členové KB-MS - nebechtěrevici 1 900,- Kč
s nadstandardním stravováním 2 290,- Kč (nečlenové z KB-MS),
pro členy KB-MS bechtěrevici 2 040,- , členové KB-MS - nebechtěrevici 2 140,- Kč

Procedůry, které chcete objednat navíc, nahlašte panu Taťounovi do 15.10.2016
Zde stahuj Pokyny + procedůry pro rekondice Darkov 2016

Platba Darkov 2016 musí být zaplacena do 27.10.2016
Stahuj --- přihláška Darkov 2016.


Pan Taťoun a případné dotazy na e-mail:   Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript do 14.10.2016
Výběr jídel dle jídelníčku nahlašte do termínu po dodání nabídky.


obrázek Tturčianky Smaragdový kúpel Turčianské Teplice 2016 podzim
Pobyt je nabízen pro všechny členy KB ze všech krajů.
KB-MS pořádá v roce 2016 6.ti denní pobyt v Turčianských Teplicích jarní termín 25.9. - 1.10.2016.
1. - Hotel Aqua (snídaně švédské stoly, večeře výběr ze 3 jídel) 5 850,- Kč - jednolůžkový pokoj 8 100,- Kč
2. - Hotel Velká Fatra (snídaně švédské stoly, večeře výběr ze 3 jídel) 6 960,- Kč - jednolůžkový pokoj 9 060,- Kč
Bude-li mít někdo zájem o večeři ve formě švédských stolů (85,- Kč) je třeba včas napsat paní Hlaváčkové, nebo panu Smilkovi.
Tady je přihláška TTeplice 201609 - podzim - stahuj přihlášku -> přihl RTF - přihlášení zašlete do 30.6.2016
Další informace o Turčianských Teplicích na stránce "INFO Turčianské Teplice"
Platba za podzimní termín 2016 musí být uskutečněna do 20.7.20162.července 2016 - Jednodenní výlet:                 Velké Losiny
Vzhledem k srpnovým rekondicím v Jakartovicích, jsme rozhodli o přesunu termínu jednodenního výletu na měsíc červenec a to hned 2.7.2016 Zájemci o výlet do Velkých Losin se mohou hlásit panu Smilkovi na mobil 731 552 835, nebo na e-mail: kb-ms-rekondice@volny.cz V blízkosti thermaparku se nachází zámek a místní papírny. Po exkurzích a procházce, přijde vhod koupání - Velké Losiny - Lázně - Thermal park


HIPOterapie Jakartovice 2016
obrázek Penzion Jakartovice V období letních prázdnin 12. až 14. spna 2016 máme domluven rekondiční pobyt s HIPOTERAPII
        - zdravotní jízda na koni
, který se opět uskuteční v "Penzionu nad stájí", v obci Jakartovice.
S možností výletu k Vodnímu dílu - Údolní nádrž Slezská Harta. Poblíž jsou také břidličné lomy s vyhlídkou.
                V penzionu je bazén, tak plavky sebou a pro jízdu na koni jsou vhodné kalhoty.
Cena víkendového pobytu dvoulůžkový pokoj + polopenze
pro členy KB-MS bechtěrevici 900,- , členové KB-MS - nebechtěrevici 1 100,- Kč
členové z jiných krajů (bez příspěvku z dotací KB-MS) 1 500,- Kč
- odtud si můžete stáhnou přihlášku na koníčky v Jakartovicích přihláška (DOC)
- přihlášení zašlete do 31. května 2016
Platba - Hipoterapie2016 musí být zaplacena do 20. června 2016 a zde stahuj Pokyny pro rekondice                Duben 2016 Krajské shromáždění - poprvé proběhlo
ve víceúčelové místnosti "Domova Slunovrat" Na Mlýnici 203/5, Ostrava-Přívoz - mapa


obrázek Tturčianky Smaragdový kúpel Turčianské Teplice JARO 2016
Pobyt je nabízen pro všechny členy KB ze všech krajů.
KB-MS pořádá v roce 2016 6.ti denní pobyt v Turčianských Teplicích jarní termín 24.4. - 30.4.2016.
1. - Hotel Aqua (snídaně švédské stoly, večeře výběr ze 3 jídel) 5 850,- Kč - jednolůžkový pokoj 8 100,- Kč
2. - Hotel Velká Fatra (snídaně švédské stoly, večeře výběr ze 3 jídel) 6 960,- Kč - jednolůžkový pokoj 9 060,- Kč
Bude-li mít někdo zájem o večeři ve formě švédských stolů (85,- Kč) je třeba včas napsat paní Hlaváčkové, nebo panu Smilkovi.
Tady je přihláška TTeplice 201604 podzim stahuj přihlášku -> přihl RTF
Další informace o Turčianských Teplicích na stránce "INFO Turčianské Teplice"
Platba za jarní termín 2016 musí být uskutečněna do 10.2.2016


Rekondice - Hotel Odra 2016
obrázek Lysá hora obrázek znak Odra Ve dnech 3. až 5.června 2016 pořádáme rekondice v Hotelu Odra u Ostravice
Ten se nachází v údolí mezi Lysou horou - dominantou Beskyd a horou Smrk.
Při nástupu - !!! Nutno doložit !!! FT poukaz vyplněný lékařem, jinak si účastník zaplatí poplatky za procedůry.
Procedury jsou hrazeny přes zdravotní pojišťovny formou vypsaného FT poukazu. Pojištěnci VZP, kteří chtějí využít rehabilitačních služeb Hotelu Odra, musejí přivést FT poukaz od „rehabilitačního lékaře“, nesmí to být ortoped atd. Pojišťovna VZP to vyžaduje! Bez FT poukazu bude mít účastník hrazen pobyt, polopenzi, bazén a saunu - tedy NE další procedůry.
Cena víkendového pobytu: členové z jiných krajů bez příspěvku z dotací KB-MS 1.999,- Kč
                   pro členy KB-MS bechtěrevici 1.300,- a členové KB-MS - nebechtěrevici 1.500,- Kč
Zde možno stáhnout přihlášku na rekondice Odra 2016 červen stahuj - přihlášku . Tady si můžete stáhnout Pokyny o samotném pobytu.
Platba Odra musí být zaplacena do 3.5.2016
* Na Hotelu Odra mají od roku 2011 nové wellness obrázek wellness Odra zde odkaz na fotogalerii.


obrázek penzion Fialka Ve dnech 4.-6.6 2016 jsme se rozhodli uskutečnit změnu a pořádáme novou AKCI:
Víkendová rekondice Velké Losiny - Lázně - Thermal park - Akce Losiny MAPA
       Pobyt v Penzionu FIALKA – Velké Losiny - dvoulůžkový pokoj, NOC + snídaně
Na naší lednové schůzi nám pan Emil Bednář představil nový pobytový program.
Jde o novou akci a zatím se stále jedná o programu jaký při této akci využijeme. Od toho se odvíjí i cena.
Zatím jsme se domluvili na záloze 1500,- Kč, která bude navýšena dle dohodnutého čerpání procedur.
V dosahu sta metrů je obchod COOP a několik restaurací. Do lázní a krytého bazénu je to 450 metrů a k Thermeparku pak 700 metrů.
Dotazy k akci zasílejte panu Smilkovi na e-mail   Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


Nahoru HOME


Rok 2015 "1. ročník celostátní konference"
AKCE roku 2015

obrázek Logo Pozvánka Klimkovice
       V rámci projektu „Podpora zvýšení informovanosti o problematice zdravotního postižení Bechtěrevovou chorobou“ proběhl

1. ročník celostátní konference na téma Bechtěrevova choroba a komplexní přístup k její léčbě a životě s ní
o nejnovějších výzkumech, zkušenostech a jiných zajímavých událostech týkajících se našeho onemocnění.
Konference proběhla v Jodových sanatoriích Klimkovice dne 19.11.2015
Projekt „Podpora zvýšení informovanosti o problematice zdravotního postižení - Bechtěrevova choroba"
                               je podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Získali jsme dotace z kraje - k 6.4. měníme cenu pobytu!
obrázek Lázní Darkov
Ve dnech 6. - 8. listopadu 2015 pořádáme další rekondice v Lázních Darkov - Rehabilitační sanatorium - Karviné Hranicích

               Cena víkendového pobytu dvoulůžkový pokoj + polopenze
pro členy KB-MS bechtěrevici 1.300,- , členové KB-MS - nebechtěrevici 1.500,- Kč
členové z jiných krajů (bez příspěvku z dotací KB-MS) 2.160,- Kč
Platba Darkov2015 musí být zaplacena do 15.10.2015 --- Stahuj přihláška Darkov 2015.

Procedůry, které chcete objednat navíc, nahlašte panu Taťounovi na e-mail   Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript do 14.10.2015
Ceník - Centrum regenerace a bazény sauny a vířivky Ceník - Svět vitality


Turčianské Teplice PODZIM 2015

obrázek Tturčianky Smaragdový kúpel Pobyt je nabízen pro všechny členy KB ze všech krajů.
KB-MS pořádá v roce 2015 další 6.ti denní pobyt v Turčianských Teplicích podzimní termín 27.9. - 3.10.2015.
1. - Hotel Aqua (snídaně švédské stoly, večeře výběr ze 3 jídel) 5.460,- Kč - jednolůžkový pokoj 7.710,- Kč
2. - Hotel Velká Fatra (snídaně švédské stoly, večeře výběr ze 3 jídel) 6.690,- Kč - jednolůžkový pokoj 8.940,- Kč
Bude-li mít někdo zájem o večeři ve formě švédských stolů - o toto zatím nebyl zájem - je třeba včas napsat paní Hlaváčkové, nebo panu Smilkovi.                   
Tady je přihláška TTeplice 201509 - PODZIM - stahuj přihlášku -> přihl RTFdokument
Další informace o Turčianských teplicích na stránce "INFO Turčianské Teplice"
Platba za podzimní termín 2015 musí být uskutečněna do 25.07.2015


HIPOterapie Jakartovice 2015 - změna CENY!
obrázek Penzion Jakartovice V období letních prázdnin 7. až 9. spna 2015 máme domluven rekondiční pobyt s HIPOTERAPII
        - zdravotní jízda na koni
, který se opět uskuteční v "Penzionu nad stájí", v obci Jakartovice.
S možností výletu k Vodnímu dílu - Údolní nádrž Slezská Harta. Poblíž jsou také břidličné lomy s vyhlídkou.
                V penzionu je bazén, tak plavky sebou a pro jízdu na koni jsou vhodné kalhoty.
Cena víkendového pobytu dvoulůžkový pokoj + polopenze
pro členy KB-MS bechtěrevici 1.100,- , členové KB-MS - nebechtěrevici 1.300,- Kč
členové z jiných krajů (bez příspěvku z dotací KB-MS) 1.500,- Kč

- odtud si můžete stáhnou přihlášku na koníčky v Jakartovicích přihláška (DOC) - přihlašování je možné do 31. května 2015
Platba - Hipoterapie2015 musí být zaplacena do 20. června 2015Rekondice - Hotel Odra 2015 - změna CENY!
obrázek Lysá hora obrázek znak Odra Ve dnech 5. až 7.června 2015 pořádáme rekondice v Hotelu Odra u Ostravice
Ten se nachází v údolí mezi Lysou horou - dominantou Beskyd a horou Smrk.
Pokyny k akci dodáme včas
Při nástupu - !!! Nutno doložit !!! FT poukaz vyplněný lékařem, jinak si účastník zaplatí poplatky za procedůry.
Procedury jsou hrazeny přes zdravotní pojišťovny formou vypsaného FT poukazu. Pojištěnci VZP, kteří chtějí využít rehabilitačních služeb Hotelu Odra, musejí přivést FT poukaz od „rehabilitačního lékaře“, nesmí to být ortoped atd. Pojišťovna VZP to teď vyžaduje!!!
Bez FT poukazu bude mít účastník hrazen pobyt, polopenzi, bazén a saunu - tedy NE další procedůry.
Cena víkendového pobytu: pro členy KB-MS bechtěrevici 1.300,- , členové KB-MS - nebechtěrevici 1.500,- Kč
členové z jiných krajů (bez příspěvku z dotací KB-MS) a bez FT poukazu (- tedy bez procedur) 1.999,- Kč
                   Tady je přihláška Odra 2015 06 stahuj - přihl DOCdokument
Platba Odra musí být zaplacena do 26.5.2015
* Na Hotelu Odra mají od roku 2011 nové wellness obrázek wellness Odra zde odkaz na fotogalerii.obrázek Tturčianky Smaragdový kúpel Turčianské Teplice JARO 2015
Pobyt je nabízen pro všechny členy KB ze všech krajů.
KB-MS pořádá v roce 2015 další 6.ti denní pobyt v Turčianských Teplicích jarní termín 19.4. - 25.4.2015.
1. - Hotel Aqua (snídaně švédské stoly, večeře výběr ze 3 jídel) 5.460,- Kč - jednolůžkový pokoj 7.710,- Kč
2. - Hotel Velká Fatra (snídaně švédské stoly, večeře výběr ze 3 jídel) 6.690,- Kč - jednolůžkový pokoj 8.940,- Kč
Bude-li mít někdo zájem o večeři ve formě švédských stolů je třeba včas napsat paní Hlaváčkové, nebo panu Smilkovi.
Tady je přihláška TTeplice 201504 - JARO - stahuj přihlášku -> přihl RTF a zde POKYNY doc.
Další informace o Turčianských Teplicích na stránce "INFO Turčianské Teplice"
Platba za jarní termín 2015 musí být uskutečněna do 20.2.2015

Nahoru HOME

Rok 2014 "S dotacemi je to stále složitější"
AKCE roku 2014
obrázek Lázní Darkov
Ve dnech 5. - 7. prosince 2014 pořádáme další rekondice v Lázních Darkov - Rehabilitační sanatorium - Karviné Hranicích
               Původní termín 21.- 23.11. 2014 jsme museli změnit z organizačních důvodů.
Cena víkendového pobytu :
               zaubytování ve dvoulůžkovém pokoji a polopenzi je 1.830,- Kč
Platba Darkov2014 musí být zaplacena do 31.10.2014 --- Stahuj přihláška Darkov 2014.

Procedůry, které chcete objednat navíc, nahlašte panu Taťounovi na e-mail   Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript do 13.11.2014
Ceník - Centrum regenerace a bazény sauny a vířivky Ceník - Svět vitality
Výběr jídel dle jídelníčku nahlašte do termínu 13.11.2014.

!!! POZOR !!! připomínáme - místo pobytu je "Rehabilitační sanatorium" v Karviné – Hranicích


obrázek Tturčianky Smaragdový kúpel Turčianské Teplice podzim 2014
Pobyt je nabízen pro všechny členy KB ze všech krajů.
KB-MS pořádá v roce 2014 další 6.ti denní pobyt v Turčianských Teplicích podzimní termín 21.9. - 27.9. 2014.
1. - Hotel Aqua (snídaně švédské stoly, večeře výběr ze 3 jídel) 5.250,- Kč - jednolůžkový pokoj 7.500,- Kč
2. - Hotel Velká Fatra (snídaně švédské stoly, večeře výběr ze 3 jídel) 6.480,- Kč - jednolůžkový pokoj 8.730,- Kč
Bude-li mít někdo zájem o večeři ve formě švédských stolů - o toto zatím nebyl zájem - je třeba včas napsat paní Hlaváčkové, nebo panu Smilkovi.
                  
Tady je přihláška TTeplice 201409 tedy podzim stahuj přihlášku -> přihl RTFdokument
Další informace o Turčianských teplicích na stránce "INFO Turčianské Teplice"
Platba za podzimní termín 2014 musí být uskutečněna do 15.7.2014


HIPOterapie Jakartovice 2014
obrázek Penzion Jakartovice V období letních prázdnin 2014 již máme opět domluven rekondiční pobyt v s HIPOTERAPII 25.7 - 27.7.2014
        - zdravotní jízda na koni
, který se opět uskuteční v "Penzionu nad stájí", v obci Jakartovice. Stále zde mají koníčky na hipoterapii
Zde je také možnost výletu k Vodnímu dílu údolní nádrž Slezská Harta a poblíž jsou také břidličné lomy s vyhlídkou.
                V penzionu je bazén, tak plavky sebou a pro jízdu na koni jsou vhodné kalhoty.
Cena víkendového pobytu dvoulůžkový pokoj + polopenze pro MSkraj
- cena pobytu je: 1 500,- Kč.        
- odtud si můžete stáhnou přihlášku na koníčky v Jakartovicích přihláška (RTF) Přihlašování je do 31. května 2014
Platba Hipoterapie2014 musí být zaplacena do 20. června 2014 a zde stahuj Pokyny pro rekondice


obrázek Osoblažská úzkokolejka - prázdninový sraz - jednodenní výlet
- termín této akce: 23.8.2014
               Odjezd je v 10:50 z Třemešné, návrat tamtéž je v 16:42
Cena se bude pohybovat 230Kč nebo 140Kč za osobu podle toho jestli to bude ZTP nebo ne.
INFO o zájmu zasílejte nejpozději do pátku 4.7.2014 na pana Jiřího Smilka
email:   Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo alespoň SMSkou na jeho mobil: 731552835


Rekondice - Hotel Odra 2014
obrázek Lysá hora Ve dnech 20. až 22.června 2014 pořádáme rekondice v Hotelu Odra u Ostravice
Ten se nachází v údolí mezi Lysou horou - dominantou Beskyd a horou Smrk.
Při nástupu - !!! Nutno doložit !!! FT poukaz vyplněný lékařem, jinak si účastník zaplatí poplatky za procedůry.
Procedury jsou hrazeny přes zdravotní pojišťovny formou vypsaného FT poukazu. Pojištěnci VZP, kteří chtějí využít rehabilitačních služeb Hotelu Odra, musejí přivést FT poukaz od „rehabilitačního lékaře“, nesmí to být ortoped atd. Pojišťovna VZP to teď vyžaduje!!!
Bez FT poukazu bude mít účastník hrazen pobyt, polopenzi, bazén a saunu - tedy NE další procedůry.
obrázek znak Odra Cena víkendového pobytu: pro členy MSkraj: 1.800,- , a členové KB z jiných krajů: 1.999,- Kč (bez příspěvku KB-MS)
                   Tady je přihláška Odra 2014 06 stahuj - přihl RTFdokument . Platba Odra musí být zaplacena do 26.5.2014
* Na Hotelu Odra mají od roku 2011 nové wellness obrázek wellness Odra tady jsem přidal nějaké obrázky


Turčianské Teplice 2014 - Jarní termín k datu 27.4. - 3.5. 2014 - je v tuto chvíli již uzavřen!
Tady je přihláška TTeplice 201404 stahuj - přihl RTFdokument Zde je možno již také stáhnou Pokyny k pobytu pro rekondice TT jaro 2014
Platba za jarní termín 2014 musí být uskutečněna do 28.02.2014


„Novinka" - Vítkovická nemocnice - cvičení
Od ledna 2014 budeme cvičit pod vedením fyzioterapeuta ve Vítkovické nemocnici jednou měsíčně a to 3. čtvrtek v měsíci. Cvičení bude od 15 do 15:45. Kapacita je 8 lidí. Spoluúčast člena KB-MS 50 Kč.
Na cvičení se budeme hlásit na pravidelném setkání tedy druhý čtvrtek v měsíci kde zaplatíme i spoluúčast.
Vítkovická nemocnice má 20-letou tradici ve cvičení bechtěreviků tak věříme, že cvičení bude pro všechny vyhovující.
V teplejších měsících přidáme po cvičení i 45 minut volného plavání v bazénu kde bude spoluúčast člena KB - MS 25,- Kč.
Zájemci o účast hlašte se paní Hlaváčkové Romaně na mobil 737 813 800Nahoru HOME
Rok 2013 "OKD má potíže - Nadace OKD také a my s nimi"
AKCE roku 2013

obrázek Lázní Darkov
Ve dnech 22.- 24. listopadu 2013 pořádáme další rekondice v Lázních Darkov - v Reahabilitačním sanatoriu - Karviné Hranicích
Původní termín 8.- 10.11 2013 jsme museli změnit . V daném termínu má být v lázních také jiný turnus pacientů a nastal by velký kapacitní problém s rehabilitacemi.
Cena víkendového pobytu :
pro MSkraj - bechtěrevici: 1.350,- nebechtěrevici: 1.550,- a členové KB z jiných krajů: 1.850,- Kč.

Procedůry, které chcete objednat navíc, nahlašte panu Taťounovi na e-mail   Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript do 20.10.2013
Ceník - Centrum regenerace a bazény sauny a vířivky Ceník - Svět vitality
Platba Darkov2013 musí být zaplacena do 10.11.2013
               Tady je přihláška stahuj přihláška Darkov 1311. Zde stahuj Pokyny pro rekondice Darkov 2013
!!! POZOR !!! připomínáme - místo pobytu je "Rehabilitační sanatorium" v Karviné – Hranicích


obrázek Tturčianky Smaragdový kúpel Turčianské Teplice podzim 2013
Na podzim 2013 - KB-MS pořádá pobyt v Turčianských Teplicích k datu 22.9. - 28.9. 2013.
Platba za podzimní termín 2013 musí být uskutečněna do 30.06.2013

podrobnosti dále na stránce "INFO Turčianské Teplice" a "POKYNY Turčianské Teplice".
obrázek Penzion nad stájí V období letních prázdnin 2013 již máme domluven rekondiční pobyt v s HIPOTERAPII 26.7 - 28.7.2013
        - zdravotní jízda na koni
, který se opět uskuteční v "Penzionu nad stájí", v obci Jakartovice
Zde je možnost výletu k Vodnímu dílu údolní nádrž Slezská Harta a poblíž jsou také břidličné lomy s vyhlídkou.
                V penzionu je bazén, tak plavky sebou a pro jízdu na koni jsou vhodné kalhoty.
Cena víkendového pobytu dvoulůžkový pokoj + polopenze pro MSkraj
- bechtěrevici(po započtení dotací): 900,- , nebechtěrevici: 1.100,- a členové KB z jiných krajů: 1.660,- Kč.        
- odtud si můžete stáhnou přihlášku na koníčky v Jakartovicích přihláška (RTF)
zde stahuj Pokyny pro rekondice
Platba Hipoterapie2013 musí být zaplacena do 20.6.2013


obrázek Lysá hora
obrázek znak Odra Ve dnech 24. až 26.května 2013 pořádáme rekondice v Hotelu Odra u Ostravice.
údolí mezi Lysou horou - dominantou Beskyd a horou Smrk. !!! Nutno doložit !!! FT poukaz vyplněný lékařem, jinak si účastník zaplatí poplatky za procedůry.
Procedury jsou hrazeny přes zdravotní pojišťovny formou vypsaného FT poukazu.
Cena víkendového pobytu: pro MSkraj - bechtěrevici: 1.100,- nebechtěrevici: 1.300,- a členové KB z jiných krajů: 1.999,- Kč (bez příspěvku KB-MS)
                   Tady je přihláška Odra 2013 05 stahuj - přihl RTFdokument zde stahuj Pokyny pro rekondice Odra
Platba Odra musí být zaplacena do 25.4.2013 * Na Hotelu Odra mají od roku 2011 nové wellness obrázek wellness Odra tady jsem přidal nějaké obrázky

obrázek Tturčianky Smaragdový kúpel Turčianské Teplice jaro 2013
KB-MS pořádá na jaře roku 2013 pobyt v Turčianských Teplicích k datu 21.4. - 27.4. 2013.
Platba za jarní termín 2013 musí být do 31.01.2013
podrobnosti dále na stránce "Turčianské Teplice".
                  
Tady je přihláška TTeplice 201304 stahuj - přihl RTFdokument
Pobyt je nabízen pro všechny členy KB ze všech krajů.


Nahoru HOME
Rok 2012 "Opět organizujeme Turčianské Teplice"
AKCE roku 2012

obrázek Lázní Darkov

!!! POZOR !!! !!! Změna místa pobytu !!! Z kapacitních důvodů budou staré lázně Darkov v říjnu uzavřeny.
Náš víkendový pobyt se přesouvá na "Rehabilitační sanatorium" v Karviné – Hranicích
Ve dnech 9. – 11. listopadu 2012 pořádáme další rekondice v Lázních Darkov
Cena víkendového pobytu :
pro MSkraj - bechtěrevici: 1.300,- nebechtěrevici: 1.500,- a členové KB z jiných krajů: 2.000,- Kč.
Platba Darkov2012 musí být zaplacena do 12.10.2012
               Tady je přihláška stahuj přihláška Darkov 1211. Zde stahuj Pokyny pro rekondice Darkov
V Lázních Darkov máme možnost si objednat procedůry navíc. Nejpozději do 11.10.2012 na schůzi KB-MS
VIZ Ceník - www Darkov - úhrada po domluvě na místě.


obrázek Tturčianky Smaragdový kúpel
Turčianské Teplice podzim 2012 změna ceny po dotacích NOKD - pro MSkraj
KB-MS pořádá na podzim roku 2012 pobyt v Turčianských Teplicích k datu 23.9 až 29.9. 2012.
podrobnosti dále na stránce "Turčianské Teplice".
Platba za podzimní termín TT 2012 musí být zaplacena do 10.7.2012                   
Tady je přihláška TTeplice 201209 stahuj - přihl RTFdokument
Pobyt je nabízen pro všechny členy KB ze všech krajů.
obrázek ostravske-Hradcany obrázek Sareza Vodní svět Ostravské Hradčany - prázdninový sraz
pro nedostatečný počet zájemců v termínu 11.8.2012 - ZRUŠENO!
termín této akce přesunut na: 15.9.2012 v 10:00
              aktualní počet zájemcu k datu 28.8.2012 je 11

Návštěva areálu je podmíněna minimálním počtem 10. lidí, přesto bychom se mohli ještě domluvit na termín uskutečnění v měsíci září, nejlépe některou sobotu po krajské schůzi v Ostravě, která je 13.9.2012              
I v tom případě budeme muset mít přislíbenu účast alespoň 10. lidí a to nejpozději do konce srpna.
              K 10.8. je nás přihlášeno již 11. zájemců. Takže se již dá udělat objednávka.
Patříte-li mezi zájemce o tuto akci zašlete na email (níže):
Napište:
Přihlašovací údaje na "Ostravské HRADČANY v termínu 15.září 2012"
Příjmení ............, jméno .........., počet návštěvníků ............

               Návštěva objektu "Ostravské Hradčany" nová památka UNESCO
Bude-li i fajn horké počasí jistě by mohla přijít vhod koupanda na "Čapkárně", nebo-li Vodní svět v centru Ostravy po rekonstrukci v roce 2009.
NKP "Důl Hlubina koksovna a vysoké pece Vítkovických železáren":
(Výchozí místo prohlídek - areál Dolu Hlubina)
Dopravní spojení: tram 1, 2, 6, 13 (zastávka "Důl Hlubina")
Ulice: ul. Místecká, Město: Ostrava-Vítkovice, GPS - 49°49'9.660"N 18°16'36.768"E
Prohlídky NKP Dolní oblast Vítkovice a Hlubina - ZDE, Kontakt a základní údaje - ZDE
Nástupní místo prohlídek - MAPA, Aktuální leták leták ke stažení - ZDE

INFO o zájmu zasílejte na pana Jiřího Smilka email:   Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo alespoň SMSkou na jeho mobil: 731552835obrázek Penzion nad stájí V období letních prázdnin 2012 již máme domluven rekondiční pobyt v s HIPOTERAPII 27.7 - 29.7.2012
        - zdravotní jízda na koni
, který se opět uskuteční v "Penzionu nad stájí", v obci Jakartovice
Zde je možnost výletu k Vodnímu dílu údolní nádrž Slezská Harta a poblíž jsou také břidličné lomy s vyhlídkou.
                V penzionu je bazén, tak plavky sebou a pro jízdu na koni jsou vhodné kalhoty.
Cena víkendového pobytu změna ceny po dotacích NOKD : pro MSkraj - bechtěrevici: 1.100,- nebechtěrevici: 1.300,- a členové KB z jiných krajů: 1.800,- Kč.         - odtud si můžete stáhnou přihlášku na koníčky v Jakartovicích přihláška (RTF)
Platba Hipoterapie2012 musí být zaplacena do 27.6.2012obrázek Lysá hora
obrázek znak Odra Ve dnech 25. až 27.května 2012 pořádáme rekondice v Hotelu Odra u Ostravice.
údolí mezi Lysou horou - dominantou Beskyd a horou Smrk. Přihlášku a pokyny k akci dodáme včas
!!! Nutno doložit !!! FT poukaz vyplněný lékařem, jinak si účastník zaplatí poplatky za procedůry.
Procedury jsou hrazeny přes zdravotní pojišťovny formou vypsaného FT poukazu.
Pokud si někdo nepřiveze FT poukaz - pak jsou dvě možnosti.
1. v hotelu ODRA zaplatí 30,-Kc/os. a rehabilitace mu vypíše hotelový lékař.
2. pokud již nemůže být FT poukaz vypsán, tak cena na osobu s polopenzí +2 část.masáže by činila celkem na osobu Pá-Ne 2.360,- Kč.
Cena víkendového pobytu: pro MSkraj - bechtěrevici: 1.300,- nebechtěrevici: 1.500,- a členové KB z jiných krajů: 1.964,- Kč (bez příspěvku KB-MS)
                   Tady je přihláška Odra 2012 05 stahuj - přihl RTFdokument zde stahuj Pokyny pro rekondice Odra
Platba Odra2012 musí být zaplacena do 25.4.2012 * Na Hotelu Odra mají od roku 2011 nové wellness obrázek wellness Odra tady jsem přidal nějaké obrázkyobrázek Tturčianky Smaragdový kúpel Turčianské Teplice jaro 2012
KB-MS pořádá na jaře roku 2012 pobyt v Turčianských Teplicích k datu 22.4. - 28.4. 2012.
Platba za jarní termín 2012 musí být do 31.01.2012 Tento termín je již uzavřen!Rehabilitační aktivity KB-MS
    V průběhu března a dubna již budeme vědět, jak se bude vyvíjet naše činnost klubu, která je ve velké míře závislá na finannčích možnostech. V tomto období, bychom již měli mít potřebné informace o tom, jak dopadly naše žádosti o dotace a co Vám, tedy naším členům můžeme poskytnout za akce a možnosti léčby s naším příspěvkem. Nabídka našich činností jež máme vyzkoušeny:
- permanentky na bazén, poskytnutí akutní pomoci a mobilizaci hybnosti v Lázních Darkov. Bodové permanentky které jsou pro nás cenově výhodnější a na tyto si pak domlouváme jednotlivé procedury dle potřeby nebo jen chodíme cvičit do bazénu.
    Plavání ve 30st. teplém bazénu v Lázních Klimkovice, Vítkovické nemocnici, hotel Imperial, plavecké centrum Fryčovice, vše formou permanentek. V Opavě plaveme v Léčebném centru. Pro zdatnější a otužilejší plavce nakupujeme ve Sportovním areálu Sareza Ostrava Poruba, nebo na bazén v Třinci tady je teplota vodu 26 -28 st.
    Poskytnutí akutní pomoci formou částečných masáži po parafínovém zábalu ve Vítkovické nemocnici, na stadiónu Aréna Vítkovice, Lázně Darkov, masérské studio Prašek Jan Ostrava, masérské studio Hukvaldy p.Nytrová. V Opavě v Léčebném centru a masérská studia p.Hájek a p.Slavík. Domlouváme poskytnutí akutní pomoci v Třinci a Havířově.
    Hipoterapie u p.Žuvače - Hradec nad Moravicí a dále ji poskytujeme během rekondičního pobytu v Jakartovicích.
    Mobilizace hybnosti je individuální dle potřeb si každý zajišťuje sám a po dohodě vyplatíme 60 % z uhrazené ceny.
    Všechny permanentky je možno zakoupit na pravidelném setkání každý 2.čtvrtek v měsíci nebo po telefonické dohodě s p. Hlaváčkovou. Telefonicky nebo mailem je možno projednat individuální potřeby. Na všechny permanentky se vztahuje spoluúčast člena KB 30% z plné ceny pro rok 2011.
    Doufám, že naši práci oceníte a naši snahu získat peníze využijete nákupem permanentek, které Vám určitě zpříjemní období mezi lázněmi a snad trochu zmírní stále přítomnou bolest. Krajský výbor - KB moravskoslezský


Článek do časopisu Bechtěrevik - čtěte už DNES článek
- 2012    12. a 1. měsíc ==> *.rtf - 2012    11. a 12. měsíc ==> *.rtf - 2012    10. a 11. měsíc ==> *.rtf
- 2012    9. a 10. měsíc ==> *.rtf - 2012    8. a 9. měsíc ==> *.rtf - 2012    7. a 8. měsíc ==> *.rtf
- 2012    6. a 7. měsíc ==> *.rtf - 2012    5. a 6. měsíc ==> *.rtf - 2012    4. a 5. měsíc ==> *.rtf
- 2012    3. a 4. měsíc ==> *.rtf - 2012    2. a 3. měsíc ==> *.rtf - 2012    1. a 2. měsíc ==> *.rtf

Nahoru HOME
Rok 2011 "Dotace OKD na 6.denní rekondice"
AKCE roku 2011

obrázek Lázní Darkov

* 30.8.2011 Ve dnech 11. – 13. listopadu 2011 pořádáme další rekondice v Lázních Darkov
               Tady je přihláška stahuj přihláška Darkov 1111. Zde stahuj Pokyny pro rekondice Darkov
V Lázních Darkov máme možnost si objednat procedůry navíc. Nejpozději do 2.10.2011
VIZ Ceník PROCEDUR nebo Ceník - www Darkov - úhrada po domluvě na místě.
Cena víkendových pobytů KB-MS v roce 2011:
- pro mimokrajové účastníky cena 1.950,-Kč (bez dotací KB-MS),
PRO členy KB-MS (s dotací KB-MS),
1.200,- Kč - pro nebechtěreviky členy KB-MS a 1.000,- Kč - pro bechtěreviky KB-MS


obrázek Lysá hora
* 21. 8.2011 Ve dnech 21. - 23.října 2011
pořádáme mimořádně rekondice v Hotelu Odra u Ostravice v údolí mezi Lysou horou - dominantou Beskyd a horou Smrk.      
Tady je přihláška stahuj přihláška ODRA 1110 zde stahuj Pokyny
!!! POZOR !!! !!! Nutno doložit !!! FT poukaz vyplněný lékařem, jinak si účastník zaplatí poplatky za procedůry.
* Na Hotelu Odra zřídili nové wellness obrázek wellness Odra tady jsem přidal nějaké obrázky


* 21. 8.2011 KB pořádá pobyt v Turčianských Teplicích podrobnosti zde Turčianské Teplice k datu 25 . 9. – 1.10. 2011.
viz stránky KB rekondice KB v r.2011
Již jste zkusili příjemných účinků termálních pramenů u našich sousedů na Slovensku? Do těchto lázní přjíždějí lidé především za lepším zdravím, ale také se zde dají podnikat výlety za krásami přírody a večer tu najdete i nějaký ten kulturní pořad.
Příspěvek na 6-ti denní rekondice KB v roce 2011 pro členy KB-MS * Už jste odeslali přihlášku? obrázek přihláška stránka kde si vyberete typ přihlášky
Například na rekondiceTT pro skupinu KB-MS do Turčianských Teplic, nebo jiné dle nabídky KB pro rok 2011
Kdo nebude mít 60 dní před nástupem zaplaceno, jeho pobyt se automaticky ruší!!! číslo účtu KB: 18531061/0100. Variabilní symbol – vaše členské číslo (na obálce každého časopisu)
Turčianské Teplice cena 5 150,- Kč 6denní pobyt s polopenzí, začínáme v neděli 25.9. večeří a končíme 1.10. 2011 v sobotu snídaní.Akce na LÉTO - dopadla dobře a počasí nám také přálo - Návštěva objektu "Důl MICHAL v Ostravě"
termín této akce bude: 23.7.2011 sraz v 10:45 přímo před vstupem do muzea - orientační Mapa
Popis expozice a další program DNE                info
pan Smilek na   na e-mail
Dopravní spojení:
koukněte se na MHD k muzeu , nebo na vlak do stanice Stodolní
               Mapa pro přesun z vlak.st. Stodolní na MHD Konzervatoř


obrázek Penzion nad stájí Také v roce 2011 pořádáme víkendový pobyt s HIPOTERAPII 5.8 - 7.8. 2011
        - zdravotní jízda na koni
, který se opět uskuteční v "Penzionu nad stájí", v obci Jakartovice
Zde je možnost výletu k Vodnímu dílu údolní nádrž Slezská Harta a poblíž jsou také břidličné lomy s vyhlídkou.
                V penzionu je bazén, tak plavky sebou a pro jízdu na koni jsou vhodné kalhoty.
        - odtud si už můžete stáhnou i přihlášku na koníčky v Jakartovicích přihláška (RTF)


obrázek Lysá hora
Ve dnech 10. - 12.června 2011
pořádáme rekondice v Hotelu Odra u Ostravice. údolí mezi Lysou horou - dominantou Beskyd a horou Smrk.               
Tady je přihláška stahuj přihl RTFdokument !!! Nutno doložit !!! FT poukaz vyplněný lékařem, jinak si účastník zaplatí poplatky za procedůry.* 3.5.2011 Rehabilitační aktivity
    V letošním roce máme opět nakoupeno spoustu permanentek na zaběhnuté činnosti. Díky získaným dotacím zatím vyhovíme každému. Snažíme se vyhovět i individuálním požadavkům na všechny naše zdravotní aktivity. Nabízíme permanentky na bazén, poskytnutí akutní pomoci a mobilizaci hybnosti v Lázních Darkov. Nakupujeme bodové permanentky které jsou pro nás cenově výhodnější a na tyto si pak domlouváme jednotlivé procedury dle potřeby nebo jen chodíme cvičit do bazénu.
    Plavání ve 30st. teplém bazénu dále poskytujeme v Lázních Klimkovice, Vítkovické nemocnici, hotel Imperial, plavecké centrum Fryčovice, vše formou permanentek. V Opavě plaveme v Léčebném centru. Pro zdatnější a otužilejší plavce nakupujeme ve Sportovním areálu Sareza Ostrava Poruba, nebo na bazén v Třinci tady je teplota vodu 26 -28 st.
    Poskytnutí akutní pomoci formou částečných masáži po parafínovém zábalu jsme zajistili ve Vítkovické nemocnici, na stadiónu Aréna Vítkovice, Lázně Darkov, masérské studio Prašek Jan Ostrava, masérské studio Hukvaldy p.Nytrová. V Opavě v Léčebném centru a masérská studia p.Hájek a p.Slavík. Domlouváme poskytnutí akutní pomoci v Třinci a Havířově.
    Hipoterapii máme zakoupenou u p.Žuvače - Hradec nad Moravicí a dále ji poskytujeme během rekondičního pobytu v Jakartovicích.
    Mobilizace hybnosti je individuální dle potřeb si každý zajišťuje sám a po dohodě vyplácíme 60 % z uhrazené ceny.
    Všechny permanentky je možno zakoupit na pravidelném setkání každý 2.čtvrtek v měsíci nebo po telefonické dohodě s p. Hlaváčkovou. Telefonicky nebo mailem je možno projednat individuální potřeby. Na všechny permanentky se vztahuje spoluúčast člena KB 30% z plné ceny pro rok 2011.
    Získané dotace nám umožnili v letošním roce poskytnout jednorázový příspěvek na týdenní rekondiční pobyty pořádané KB – Praha a dále snížit cenu víkendových rekondičních pobytů a také jsme snížili cenu spoluúčasti o 5 % na všech permanentkách oproti roku 2010.
    Doufám, že všichni naši práci oceníte a naši snahu získat peníze využijete nákupem permanentek, které Vám určitě zpříjemní období mezi lázněmi a snad trochu zmírní stále přítomnou bolest. Krajský výbor - KB moravskoslezský


Článek do časopisu Bechtěrevik - čtěte už DNES článek
- 2011    12. a 1. měsíc ==> *.doc - 2011    11. a 12. měsíc ==> *.doc - 2011    10. a 11. měsíc ==> *.doc
- 2011    9. a 10. měsíc ==> *.doc - 2011    8. a 9. měsíc ==> *.doc - 2011    7. a 8. měsíc ==> *.doc
- 2011    6. a 7. měsíc ==> *.doc - 2011    5. a 6. měsíc ==> *.doc - 2011    4. a 5. měsíc ==> *.doc
- 2011    3. a 4. měsíc ==> *.doc - 2011    2. a 3. měsíc ==> *.doc - 2011    1. a 2. měsíc ==> *.doc

Nahoru HOME
Rok 2010 "Turčianské Teplice pro celý klub"

Rekondice v roce 2010
Na všechny rekondiční pobyty pořádané v rámci činnosti KB-MS se můžete hlásit panu Smilkovi na tel. číslo 731 552 835
Přihlášku můžete stáhnout na těchto stránkách a zaslat na zde uvedený   e-mail
Cena rekondičního pobytu "Darkov" je pro členy KB-MS 1100,- Kč pro bechtěreviky a 1200,- pro nebechtěreviky.
Pro nečleny KB - MS je cena pobytu "Darkov": 1850,- Kč .


obrázek Lysá hora
* 15.10.2010 Ve dnech 29. - 31.října 2010 pořádáme rekondice v Hotelu Odra u Ostravice.
               Tady je přihláška stahuj přihl-DOC zde stahuj Pokyny pro rekondice Odra

obrázek Lázní Darkov

* 15.10.2010 Ve dnech 10.– 12. prosince 2010 pořádáme další rekondice v Lázních Darkov
               Tady je přihláška stahuj přihl-DOCPřečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně
* 15.4.2010 Akce na LÉTO: Exkurze do elektrárny Dlouhé Stráně
               Termín výletu
přečerpávací elektrárna v Jeseníkách : 21.8. 2010
Pro příjezd do hor budem muset jet vlastními auty zájemci se musí tedy domluvit na počtu!!!
          Dejte vědet panu Smilkovi na   na e-mail,    z organizačních důvodů potřebujeme mít informace o účasti

* 25.2.2010 Přihláška rekondiceTT pro skupinu KB-MS do Turčianských Teplic : od 26.9. do 2.10.2010 - stahuj přihl-PDF
               Po domluvě výkonného výboru KB-MS zasílejte vyplněné přihlášky na Turčianské Teplice 2010
          na Stanislava Taťouna  e-mail,     potřebujeme mít informace o účasti členů KB-MS z důvodů dotací

* 1. 2.2010 Ve dnech 18.- 20.června 2010 pořádáme rekondice v Hotelu Odra u Ostravice - Tady je přihláška stahuj přihl-DOC

* 1. 2.2010 Stejně jako loňského roku tak i tento pořádáme 30.7-1.8. 2010 víkendový pobyt s HIPOTERAPII
        - zdravotní jízda na koni
, který se tentokrát uskuteční v "Penzionu nad stájí", v obci Jakartovice
        - odtud si už můžete stáhnou i přihlášku na koníčky v Jakartovicích přihl-DOC

* 1. 2.2010 Ve dnech 26.- 28.března 2010 pořádáme další rekondice v lázních Lázních Darkov - Tady je přihláška stahuj přihl-DOC

       Na všechny výše uvedené akce se můžete hlásit na mobilním čísle 604 510 766 nebo na e-mailu > kb-ms-rekondice@volny.cz

Nahoru HOME Článek do časopisu Bechtěrevik - čtěte už DNES článek
- 2010 12. a 1. měsíc ==> *.doc - 2010 11. a 12. měsíc ==> *.doc - 2010 10. a 11. měsíc ==> *.doc
- 2010 9. a 10. měsíc ==> *.doc - 2010    8. a 9. měsíc ==> *.doc - 2010    7. a 8. měsíc ==> *.doc
- 2010  6. a 7. měsíc ==> *.doc - 2010    5. a 6. měsíc ==> *.doc - 2010    4. a 5. měsíc ==> *.doc
- 2010  3. a 4. měsíc ==> *.doc - 2010    2. a 3. měsíc ==> *.doc - 2010    1. a 2. měsíc ==> *.doc

Rok 2009 "Hipoterapie - Jakartovice"
* 20. 8.2009 Ve dnech 13. - 15. litopadu 2009 pořádáme další rekondice v Hotelu Odra u Ostravice - Tady je přihláška stahuj přihl-DOC
* 20. 8.2009 Ve dnech 11. - 13.prosince 2009 pořádáme další rekondice v lázních Lázních Darkov
- Tady je přihláška stahuj přihl-DOC

*   3. 8.2009 z důvodu nedostatku zájemců byla Akce ZRUŠENA ! ! !
Jelikož se nám na naší jednodenní akci nikdo nepřihlásil, že by měl o takovýto výlet zájem, tak AKCI "Výlet projížďka na koni, zámek kravaře a Aquapark" (kookni níže) pro neúčast a žádnou odezvu rušíme. Snad se příště domluvíme lépe a možná naši členové začnou i více sledovat dění a snahu výboru o další činnost. Výbor KB-MS
Hradec n/M jízdárna Kravaře Aquapark Kravaře Město Kravaře Zámek
* 12. 7.2009 Opět zkusíme jednodenní výlet - bude nás dost??? Den konání bude uprostřed prázdnin 8.srpna 2009 v sobotu
    Během dne bychom opět navštívili koníčky, udělali návštěvu zámku a poté bychom smyli pot ve zdejším Aquparku v Kravařích.
          Místo setkání bude do 10 hodiny v Hradci nad Moravicí. Zprávu o účasti prosím pošlete na Stanislava Taťouna buď na  e-mail,
    nebo alespoň SMSkou na 604 510 766 abychom s Vámi počítali. Také napište v kolik jste schopni dorazit.
    Dle jízdního řádu vlak z Ostravy vyjíždí v 8:44 a přijíždí do Opavy v 9:19 a následně pak z Opavy do Hradce n/M odjíždí v 9:41 - příjezd v 9:53

* 20. 6.2009 Stejně jako loňského roku tak i tento pořádáme 21. - 23.srpna 2009 víkendový pobyt s HIPOTERAPII
        - zdravotní jízda na koni
, který se tentokrát uskuteční v "Penzionu nad stájí", v obci Jakartovice
*   3. 5.2009 Nové zprávy k pobytu Turčianských Teplicích: za stejnou cenu lepší ubytování
               podrobnosti čtěte opět zde Turčianské Teplice ubytování
* 20. 3.2009 Přihláška rekondice 2 pro velkou skupinu až 50 osob do Turčianských Teplic : od 27.9. do 3.10.2009 - stahuj přihl-DOC
* 20. 3.2009 Ve dnech 19. - 22. června 2009 pořádáme další rekondice Odra u Ostravice - Tady je přihláška stahuj přihl-PDF
*   1. 2.2009 Tak už tady máme přihlášku na rekondice 20.3.– 22.3.2009 v Lázních Darkov - stahuj přihl-PDF
       A taky přihlášku na rekondice 19.6.– 21.6.2009 v Nestátním zdravotnickém zařízení Odra u Ostravice - stahuj přihl-PDF

*   6. 1.2009 Ve dnech 19.4.- 25.4.2009 pořádáme v Turčianských Teplicích rekondice pro 15 osob - stahuj PRIHL
       a ve dnech 27.9.- 3.10.2009 budou v Turčianských Teplicích rekondice další pro snad 50 lidiček, kteří pro sebe chtějí něco udělat
*       Opět letos připravujeme 2 krát (březen a prosinec) rekondice v Lázních Darkov
       také 2 krát (červen a listopad) rekondice Nestátní zdravotnické zařízení Odra u Ostravice
       v plánu máme i víkendový pobyt s HIPOTERAPII

       Na všechny výše uvedené akce se můžete hlásit na mobilním čísle 604 510 766 nebo na e-mailu > kb-ms-rekondice@volny.cz

* 21.11.2009 Článek do časopisu Bechtěrevik - čtěte už DNES článek na 2009 12. a 1. měsíc 2010 ==> *.doc
* 21.10.2009 Článek do časopisu Bechtěrevik - čtěte už DNES článek na 2009 11. a 12. měsíc ==> *.doc
* 21.  9.2009 Článek do časopisu Bechtěrevik - čtěte už DNES článek na 2009 10. a 11. měsíc ==> *.doc
* 21.  8.2009 Článek do časopisu Bechtěrevik - čtěte už DNES článek na 2009 9. a 10. měsíc ==> *.doc
* 21.  7.2009 Článek do časopisu Bechtěrevik - čtěte už DNES článek na 2009 8. a 9. měsíc ==> *.doc
* 21.  6.2009 Článek do časopisu Bechtěrevik - čtěte už DNES článek na 2009 7. a 8. měsíc ==> *.doc
* 21.  5.2009 Článek do časopisu Bechtěrevik - čtěte už DNES článek na 2009 6. a 7. měsíc ==> *.doc
* 21.  4.2009 Článek do časopisu Bechtěrevik - čtěte už DNES článek na 2009 5. a 6. měsíc ==> *.doc
* 18.  3.2009 Článek do časopisu Bechtěrevik - čtěte už DNES článek na 2009 4. a 5. měsíc ==> *.doc
* 18.  3.2009 Článek do časopisu Bechtěrevik - čtěte už DNES článek na 2009 3. a 4. měsíc ==> *.doc
* 18.  1.2009 Článek do časopisu Bechtěrevik - čtěte už DNES článek na 2009 2. a 3. měsíc ==> *.doc
* 10.12.2008 Článek do časopisu Bechtěrevik - čtěte už DNES článek na 2009 1. a 2. měsíc ==> *.doc
* 10.12.2008 Článek do časopisu Bechtěrevik - čtěte už DNES článek na 12. a 1. měsíc 2009 ==> *.doc

Nahoru HOME


Rok 2008 "Hipoterapie" - "OKD"
*   1.10.2008 Ve dnech 31.10 - 2.11.2008 pořádáme rekondice Hotel Odra u Ostravice - stahuj Přihlášku, Pokyny
*   2.  9.2008 Foto z pobytu v "Jízdárně Morávka" od pana S. Taťouna - Foto Morávka na stránkách www.racje.cz
* 16. 7.2008 Po dlouhé době se pokoušíme o jednodenní výlet - bude nás dost??? Den konání bude uprostřed prázdnin 2.srpna 2008 v sobotu
                  Během dne bychom navštívili koníčky, udělali návštěvu zámku a poté bychom smyli pot ve zdejším hotelovém bazénu.
          Místo setkání bude do 10 hodiny v Hradci nad Moravicí. Zprávu o účasti prosím pošlete na Stanislava Taťouna buď na  e-mail,
                  nebo alespoň SMSkou na 604 510 766 abychom s Vámi počítali. Také napište v kolik jste schopni dorazit.
                  Dle jízdního řádu vlak z Ostravy vyjíždí v 8:48 a přijíždí do Opavy v 9:22 a následně pak z Opavy do Hradce n/M odjíždí v 9:44 - příjezd v 9:56
* 30. 6.2008 22. - 24.srpna 2008 pořádáme víkendový pobyt s HIPOTERAPII - zdravotní jízda na koni , který se uskuteční v Penzionu "Jízdárna" na Morávce v Beskydech
          - obsahuje ubytování, polopenzi, hipoterapii, vířivku a klasickou masáž. Hipoterapie je vedena instruktory, kteří mají zkušenosti s výukou jízdy na koních pro zdravotně postižené. Jezdit se může na koních i na ponících, což je možnost pro ty, kteří by se báli na velkého koně sednout. Kapacita penzionu nám bohužel letos neumožní uskutečnit tuto akci pro více než 10 osob, takže máte-li zájem hipoterapii vyzkoušet, můžete si zavolat, nebo napsat o přihlášku na e-mail.
* 30. 6.2008 Opět připomínám - týdenní rekondiční pobyt v Turčianských Teplicích : od 21.9. do 27.9.2008 - opět pojede velká skupina 50-ti osob
* 27. 5.2008 V Ostravě bude probíhat 30.května 2008 na "Kuřím rynku" "Den sociálních služeb" od 10 do 17 hodin - přijďte se podívat.
* 27. 5.2008 Vzhledem k tomu, že máme slíbeny další dotace z MSkraje chtěli bychom do našeho programu zařadit další typ zdravotní terapie.
         Předběžně 22. - 24.srpna 2008 bychom chtěli pořádat HIPOTERAPII - zdravotní jízda na koni na "Jízdárně" v Beskydech
          A pokud máte jako členové MS-KB podobné zařízení dostupné, je možné se s vyborem KB-MS domluvit
              na individuální docházce a zaplacení této procedury naším klubem.
* 14. 4.2008 Naše paní účetní pro členy zjistila TIP na výlet stahuj informace zde DOC ve dnech 31.5. a 1.6.2008
        ! /\ ! Pojeďte plavat do teplé vody ! /\ !
        Orava - Aquapark, Splavení Oravice na Pltích, Cesta na Oravu,
* 12. 4.2008 V Praze proběhla 5.dubna 2008 schůze KB - Shromáždění delegátů viz také níže
* 10. 3.2008 Opět měl KB-MS důležitou schůzi - proběhlo Krajské shromáždění - 6.března 2008
        v budově: "Magistrátu města Ostravy" kde je také "Úřad práce" na ul. 30 dubna !
Nahoru * 29. 1.2008 Plavání v Klimkovicích ve dnech 8.2. a 21.3.2008 v 17:00 hod          ! /\ ! Plavat do teplé vody ! /\ !
* 22. 2.2008 Přihláška na 2. termín do Turčianských Teplic : od 21.9. do 27.9.2008 - opět pojede velká skupina 50-ti osob - stahuj DOC
* 22. 2.2008 Plavání a možnost jak kryoterapie, tak saunování vzniklo v Darkově - Sanatoriu
* 28. 1.2008 Shromáždění delegátů Klubu bechtěreviků bude 5.4.2008 (So) od 10:00 hodin
      - uskuteční se v Klubu VRTULE (Salesiánské centrum), Kobyliské nám. v Praze 8.

*       6.1.2008
* Poděkování příznivcům klubu KB-MS aktualizace roku 2008
* Ve dnech 20. - 22. června 2008 rekondice Odra u Ostravice - stahuj DOC
* Ve dnech 14. - 16. března 2008 rekondice v Lázních Darkov - stahuj DOC
* Již máme v Turčianských Teplicích domluveny další termíny na rekondice a to
    1. termín: od 13.4. do 19.4.2008 pojede 15 osob - stahuj DOC
    2. termín: od 21.9. do 27.9.2008 pojede zase velká skupina celkem 50 osob - stahuj DOC
   
* 10.12.2008 Článek do časopisu Bechtěrevik - čtěte už DNES článek na 11. a 12. měsíc ==> *.doc
* 19.10.2008 Článek do časopisu Bechtěrevik - čtěte už DNES článek na 10. a 11. měsíc ==> *.doc
* 19.10.2008 Článek do časopisu Bechtěrevik - čtěte už DNES článek na 9. a 10. měsíc ==> *.doc
* 19. 7.2008 Článek do časopisu Bechtěrevik - čtěte už DNES článek na 8. a 9. měsíc ==> *.doc
* 30. 6.2008 Článek do časopisu Bechtěrevik - čtěte už DNES článek na 7. a 8. měsíc ==> *.doc
* 30. 6.2008 Článek do časopisu Bechtěrevik - čtěte už DNES článek na 6. a 7. měsíc ==> *.doc
* 30. 6.2008 Článek do časopisu Bechtěrevik - čtěte už DNES článek na 5. a 6. měsíc ==> *.doc
* 30. 6.2008 Článek do časopisu Bechtěrevik - čtěte už DNES článek na 4. a 5. měsíc ==> *.doc
* 18. 2.2008 Článek do časopisu Bechtěrevik čtěte už DNES článek na 3. a 4. měsíc ==> *.doc
* 25. 1.2008 Článek do časopisu Bechtěrevik čtěte už DNES ==> *.doc
Nahoru HOMERok 2007 - Pomůcky ADVENT - "Účet" - "Spolupráce"
* 20.11. V sobotu 1.12.2007 od 10:00 do 12:00 bude v Pardubicích turnaj v bowlingu. Máte-li zájem dejte mi vědět telefonem nebo mobilem. Jízdné na tuto akci vám proplatíme.
* 23.10. Ahoj byl jsem 20.10 na schůzi Klubu v Pardubicích a stále je možnost doobjednat i ty pomůcky, které ješté nemáte (mimo roštů). Takže pokud Vám néco chybí a máte zájem dej vědět. Toto je platné tak do začátku listopadu. Předseda ŠM
* 22.10. Již máme v Turčianských Teplicích domluven další termíny na rekondice a to
   1. termín: od 13.4. do 19.4.2008 pojede 15 osob
   2. termín: od 21.9. do 27.9.2007 pojede zase velká skupina celkem 50 osob
* 22.10. Přihláška na rekondice"Odra 10/07"ve dnech 26.-28.10.2007 a "Darkov 12/07"ve dnech 7.12. -9.12.2007
* 18. 9.  Schůze 4.10.2007  bude na Magistrátě města Ostravy - nabídka BOT a již mám také POMUCKY z Adv. koncertu
* 28. 8. Ve dnech 7. - 9. prosince 2007 bude opět probíhat rekondice Darkov
* 28. 8. Ve dnech 26. - 28. října 2007 bude opět probíhat rekondice Odra u Ostravice
* 28. 8. Ve dnech 23. - 29. září 2007 rekondice v Turčianských Teplicích SK
*  6. 5. - Výsledkem "Adventního koncertu" pořádaným 12/06 pražskými bechtěreviky jsou penízky a možnost nákupu pomůcek
- info v květnovém Bechtěreviku -        tady počty MS-KB
*  6. 5. - 18. května byl naplánován bazén v lázních Klimkovice z důvodu mala zájemců byla objednávka ZRUŠENA ! ! !
* 16.  4. Na schůzi 7. června bude přednášet pan Stanisalv Taťoun
      o výhodách a možnostech ZTP a ZTP/P.
Otázky a (NE)příjemné zkušenosti zasílejte prosím na mail > kb-ms-rekondice@volny.cz
* 16.  4. - 20. května máme naplánován bazén v lázních Klimkovice další info na>schůzi 3.5.2007<
* 16.  4. Opět máme domluveny rekondice Darkov a také rekondice Odra u Ostravice
* 15.  2. Pokyny na rekondice    " Darkov2 "    ve dnech 16. 3. až 18. 3.2007
* 16.  2. Přihláška na rekondice  "Odra 06/07" ve dnech 15. 6. až 17. 6.2007
* 18.  2. Přihláška na rekondice  "Turčianské Teplice 09/07" ve dnech 23. - 29. září 2007 rekondice v Turčianských Teplicích SK
Nahoru HOME


Rok 2006 - Bylo nám dobře
* 12.10. Plavání v Klimkovicích ve dnech 20.10. a 10.11.2006
* 09.10. Poděkování Našim příznivcům aktualizace roku 2006
* 21.08. Rekondice září 2006 - Turčianské Teplice - Přihláška
* 21.08. Minirekondice - Beskydy-Odra 11/2006 - Přihláška - 17.-19.11.2006
* 21.08. Minirekondice - Darkov - 12/2006 - 8.-10.12.2006
* 12.04. Minirekondice - Odra 4/2006 v termínu 7. - 9.4. 2006
* 02.02. Krajské shromáždění - 2.2.2006, Usnesení
Rok 2005 - Rok změn v osazenstvu výboru
* 03.09. Výlet na bazén v Klimkovicích dne 27.9.2005
* 03.06. Výlet Bešeňová-2005 a hodnocení výletu do termálů
* 18.05. Rekondice září 2005 - Turčianské Teplice
* 16.04. Minirekondice - Beskydy-Odra 6/2005 - 17.-19.6.2005
* 11.04. Na setkání v dubnu 28.4. bude přednáka na právní témata.
* 24.02. Krajské shromáždění KB-MS 2005, zvolen nový výbor
Nahoru HOME


Rok 2004 -Náročný rok s bohatou činností a rostoucím počtem členů
* 15.12. Minirekondice - Beskydy-Odra 12/2004 čtěte hodnocení
* 22.06. Rekondice říjen 2004- Turčianské Teplice- Přihláška
* 01.06. Bešeňová 2004 - přečtěte si hodnocení
* 27.05. Setkání 3/04 Hotel Imperial (20)
* 29.05. Výlet Bešeňová-2004 - a dalí akce Rehabilitační výlety
* 10.05. Minirekondice - Beskydy-Odra 4/2004 čtěte hodnocení
* 27.03. Setkání 2/04 Hotel Imperial (20)
* 24.03. Schůzka - Lokality Opava - monosti rehabilitace
* 27.02. Klimkovice - bazén od 16,30 hod + tanec.
* 29.01. Setkání 1/04 Hotel Imperial (26) Nahoru HOME


Rok 2003 - Udržet a zlepšit dosažné může být těžké
* 07.12. Minirekondice - Beskydy-Odra a Hodnocení
* 27.11. Krajské shromádění KB-MS 2003, Usnesení či jen Info 13
* 30.10. Setkání 10/03 MMO Ostrava (25) -Beseda s MUDr. Majerovou
* 30.10. Hotel Imperial - Rehabilitační blok - kadý čtvrtek od 15 do 18 hod
* 28.09. Setkání 9/03 v KD Vítkovice (21) - runé
* 12.09. Lokalita KB Opava - aktualizace stránky
* 26.06. Setkání 6/03 v KD Vítkovice (14) - pracovní
* 30.05. Rekondice říjen 2003 - Turčianské Teplice - Přihláška
* 29.05. Setkání 5/03 v KD Vítkovice (16), bazén
* 17.05. Bešeňová - hodnocení výletu do Slovenských termálů a jeskyní.
* 24.04. Setkání 4/03 v KD Vítkovice (12), bazén
* 13.04. Rekondice 4/03- Turčianské Teplice - původní Pozvánka - akce KB-MS a OL
* 03.04. Rehabilitační výlety - připravujeme sérii společných výletů - Bešeňová
* 27.03. Setkání 3/03 v KD Vítkovice (11), bazén
* 27.02. Setkání 2/03 v KD Vítkovice (12), bazén a Akutní pomoc
* 16.02. Regionální zprávy 1/2003 z MS kraje - článek pro Bechtěrevika č.42
* 30.01. Setkání 1/03 v KD Vítkovice (24)
* 28.01. Lokální skupina - Frýdek-Místek - činnost
* 16.12. Lokální skupina - Karviná, Havířov zahájila činnost - bazén v lázních Nahoru HOME


Rok 2002 - Začínáme z opravdovou činností
25.12. - Výsledek grantových řízení - 82 480 kč pro rok 2002- Nai příznivci
19.12. - Výborová schůze KB-MS DK od 15,30 hodin
17.11. - První rekondice KB-MS - Hodnocení a Pozvánka - srovnejte
30.11. - Finanční kontrola proběhla - Prezident i revizní komise byli spokojeni
28.11. - Krajské shromádění KB-MS 2002 Zápis, kratí Usnesení či jen Info 13
31.10. - Setkání č.12 v KD Vítkovice(17) - Info 12, bazén a Akutní pomoc
30.09. - Článek pro Bechtěrevika 40 - Regionální zprávy 3/2002 z MS kraje
26.09. - Setkání č.11 v KD Vítkovice (12) - Info 11
29.08. - Setkání č.10 v KD Vítkovice (11) - Info 10
07.08. - Lokální skupina - Frýdek-Místek - zahajovací setkání 7.8.2002
20.07. - Článek pro Bechtěrevika 39 - Regionální zprávy 2/2002 z MS kraje
25.07. - Setkání č.9 v KD Vítkovice (7) - Info 9 , bazén a akutní pomoc
27.06. - Setkání č.8 v KD Vítkovice (5) - Info 8
30.05. - Setkání č.7 v KD Vítkovice (11) - Info 7
25.04. - Setkání č.6 v KD Vítkovice(16) - Info 6
23.04. - Lokální skupina - Opava zahájila činnost
27.03. - Setkání č.5 - Ostrava DK Vítkovice, účast (10) - Info 5
15.03. - I. Rehabilitační výlet - Reh. středisko Odra na Ostravici - Info V1
14.03. - 1. Aktualizace www stránek - vzhled, rozířen značně obsah
30.02. - Článek pro Bechtěrevika 38 - Regionální zprávy 1/2002 z MS kraje
27.02. - Setkání č.4 - Ostrava DK Vítkovice, účast (13) - Info 4
06.02. - Internet - máme svoje internetové stránky - zásluhu má kolega Taťoun
25.01. - Setkání č.3 - Ostrava Da Vinci,účast (16) - Info 3
05.01. - Vánoční zamyšlení - Obecné úvahy pro Rozvoj Společenství - Abstrakt
Nahoru HOME


20.12. - Zaslány žádosti o granty - ostatní města a obce v MS kraji
01.12. - Valná hromada KB v Praze - Přednesena Výročni zpráva KB-MS 2001
28.11. - Setkání č.2 - Lázně Darkov, účast (17) - dopis přece jen zabral - Info 2
05.11. - Osobní dopisy členům KB-MS - Pozvánka na 2. Setkání
10.11. - Podány granty - Ostrava, Opava, Karviná, Havířov, Frýdek-Místek ...
30.10. - Analýza stavu KB-MS a Strategický plán rozvoje - Abstrakt
26.10. - Zpracován projekt - Chci se dívat lidem do očí - finance pro činnost
23.10. - Článek v Bechtěreviku 36 - Dobrá zpráva z Ostravy
17.10. - Společenské setkání - Lázně Klimkovice (4), nevzdáme to! - Info 1
20.09. - Valná hromada KB-MS 2001 - Zápis - zvolen výbor KB-MS
10.08. - Článek v Bechtereviku 35 - Pozor začínáme na Severní Moravě
21.06. - Úvodní článek o MS-KB - připraven pro Bechtěrevika
Léto    - Práce pro MS KRHO - Učňovské týdny mezi profesionály ve výboru
20.04. - Zástupce KB-MS v MS KRHO Vedení KB pověřilo Ing. Maindu zastupovat KB v Krajské radě humanitárních organizací v Ostravě
duben - Setkání 6 bechtěreviků - Založení regionálního Klubu na Ostravsku
Nahoru HOME


©  Emil Mainda 2005