K léčení MB se používá množství léků, je dobré o nich něco vědět Domovská stránka

Zdravotní knížka


Již dlouhou dobu se hovoří o zdravotní knížce (ZK), víte co to je, jaké výhody či nevýhody přináší? Zavedení zdravotní knížky je součástí připravované nové koncepce zdravotnictví ČR. Realizace tohoto záměru se předpokládá do konce roku 2005.
Základní informace o zdravotní knížce:
ZK vlastní každý občan ČR pojištěný u některé zdravotní pojišťovny. ZK obsahuje základní identifikační údaje o pacientovi, jeho anamnézu, údaje o očkování, výsledky laboratorních testů, popis RTG, SONO nebo dalších speciálních vyšetření, předepsané léky, záznam o hospitalizacích. Tento dokument bude doprovázet pacienta při každém ošetření a bude průběžně doplňován. V podstatě se tedy jedná o údaje uvedené ve Vaší složce u obvodního lékaře, s tím rozdílem, že k těmto záznamům budete mít přístup. Navíc je potřeba si uvědomit, že dokumentace u obvodního lékaře nemusí být úplná. Zvláště u nemocných, kteří jsou součastně v dispenzární péči několika odborných lékařů, u kterých je veden samostatný záznam. Další možností jsou údaje z ošetření či vyšetření, které si nevyžádal Váš obvodní lékař.
Zpět Aktuality HOME
Jak Vám může ZK pomáhat:
 
 • Může omezit Váš čas trávený zbytečně u lékaře na opakovaných vyšetřeních, a tím snížit i náklady na zdravotní péči, případně může uvézt do souvislostí podobná nebo doplňující vyšetření.
   
 • Pomůže urychlit stanovení správné diagnózy Vaší choroby, případně urychlit a zefektivnit léčbu.
   
 • Při chronických onemocněních zabrání nevhodné kombinaci užívaných léků nebo předepsání léků, které jsou kontraindikovány dalšími chorobami.
   
 • Nemusíte si pamatovat, či nosit na papírcích, často exotické názvy užívaných léků.
   
 • ZK umožňuje přístup k důležitým informacím o Vašem zdraví, výsledkům různých vyšetření, laboratorním testům, popisům RTG snímků, zápisům o očkování, zprávám z nemocničních i ambulantních vyšetření.
   
 • Při urgentních zdravotních situacích může ZK zvýšit šanci na záchranu Vašeho zdraví nebo života.
  Zaujalo Vás to, můžete se podívat:
  Pokud jste klientem VZP můžete již dnes zdarma požádat o zřízení a vedení Vaší elektronické ZK. Další podrobnosti i možnost registrace najdete na www.izip.cz nebo můžete bezplatně zavolat na telefon 800-114947. Přístupové heslo e-ZK budete znát jen Vy, zabezpečení dat je na vysoké úrovni obvyklé v bankovnictví. Ne každý pacient však má možnost přístupu na internet a zdravotních pojišťoven je více. Takže jen internet asi nestačí.
  Nahoru Zpět Aktuality HOME
  Tolik ideální představa, jak to vypadá dnes:
  Po prostudování dostupných materiálů se ukazuje, že to nebude tak jednoduchý problém. Asi 50% populace nemá přístup na internet, takže bude nutná i papírová ZK. Jen těžko si dovedu představit, že každý lékař, kterého navštívím opíše do ZK všechny výše zmíněné údaje a bude tak činit při každé další návštěvě. Má na to vůbec čas? Ministerstvo zdravotnictví vydá do září 2005 asi 100 000 papírových ZK pro seniory, ale už teď se počítá s tím, že se do nich budou psát jen předepsané léky s návodem na užívání. Měla by tam být alespoň anamnéza pacienta, ale o tom už se tak moc nemluví. Od tohoto opatření se počítá až s 30% úsporou léků v celé ČR. Při 60 miliardách korun ročně za léky v ČR by to skutečně byla velmi významá úspora.
  V elektronické ZK je situace poněkud lepší. Předpokladem je, že všichni lékaři, které navštívíte mají v ordinaci počítač a on-line internet připojený na výše zmíněný IZIP. To předpokládá internet zdarma pro lékaře a výsledky rozborů a vyšetření by musely chodit v elektronické podobě. Dnes je do systému IZIP přihlášeno několik set tisíc pacientů a kolem 5000 lékařů. Jenže IZIP zatím nabízí jen VZP pro své klienty co ti ostatní? V elektronické podobě se ztrácí pro klienta ona snadná dostupnost. Přesto pacient zaregistrovaný v systému IZIP může získat řadu výše popsaných výhod.
  Závěrem:
  Přes všechny problémy, které ZK při zrodu doprovázejí, si jistě všichni uvědomují, že jde o dobrou a užitečnou věc, kterou lze využít, případně i zneužít. Ostatně jako vše co člověk dělá. Jistě, je tu řada pochybností, bude to stát spoustu peněz, co s ochranou osobních údajů, papírovou knížku můžu ztratit, půjde vůbec přeluštit co tam je napsáno? Těžko si představuji, že mi ZK na internetu zachrání život třeba při nehodě, musím mít průkaz a vydržet do špitálu, ale i tam může jít o minuty. Snad by pomohla ZK na čipové kartě, ale na to teď opravdu nemáme.
  Musíme si uvědomit, že se jedná o projekt pro 10 miliónů lidí, projekt pro dobu rozvinuté informační technologie. Tento projekt se jistě dá kritizovat, odsuzovat, zesměšňovat, ale měli jsme zůstat u rádia, protože všichni neměli na černobílý televizor s malou obrazovkou?
  Nahoru Zpět Aktuality HOME
  © Emil Mainda 2005