Vše o Bechtěrevově chorobě

Slovníček Bechtěrevovy choroby


Různé názvy nemoci používané ve světě:
Bechtěrevova choroba
 • Zánětlivé onemocnění páteře a kloubů
  Morbus Bechtěrev
 • Zkratka MB
  Morbus Bechterew
 • Název používaný v západní Evropě
  Morbus Strümpell-Marie-Bechterew 
 • Občas lze také najít
  Morbo di Bechterew
 • Ankilozantni .....
 • Ankylozující spondylitida
 • Zkratka AS
  Ankylosing spondylitis
 • Název používaný v anglicky mluvících zemích
  Ankylosierende Spondylartritis
  Ankylosierende Spondylitis
  Ankylozirajoči Spondilitis
 • Název používaný ve Slovinsku
  Spondylitis ankylosans
 • (lat.) Jiný název pro MB
  Spondylartritis ankylopoetica
  Spondylarthropathies
 • Název používaný ve Francii
  Spondylarthrite ankylosante
 • Název používaný ve Francii
  Spondylitis ankylopoetica
 • Název používaný v Holandsku ?
  Polsky "Bechtěrev"
 • Zapalenie zesztywniajace stawy kregoslupa - ZZSK
  Idiopathische / primäre Spondylarthritis
  Zpět Home
  Další související výrazy:
  ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
  Anamnéza
 • Údaje o zdravotním stavu pacienta, jeho rodičů a sourozenců, od narození
  Ankylóza
 • Vazivové nebo kostěnné spojení kloubu (nemoc-MB, RA, úraz)
  Ankylosis
 • Ztuhnutí
  Antigen
 • Antigeny jsou markery (značky) na povrchu buněk, podle nichž obranný systém rozeznává cizí buňky od vlastních. Pro bechtěreviky je významný zejména antigen HLA-B27, má jej 97% nemocných.
  Artralgie
 • Kloubní bolesti bez patrných změn v kloubu
  Artritis
 • Zánět kloubu
  Artroskopie
 • Vyšetřovací metoda umožňující přímý pohled do kloubů s pomocí Artroskopu. Výhodou je možnost provedení léčebného zákroku.
  Artroskop
 • Přístroj skládající se z tenké trubičky zakončené miniaturní kamerou a světlem.
  Artrofie
 • Úbytek tkáně, například z dlouhé nečinnosti svalu
  Artróza
 • Degenerativní změny na kloubech
  Autoimunita
 • Porucha, při níž je činnost imunitního systému zaměřena proti vlastním orgánům a tkáním. Vznik řady revmatických chorob - RA, MB, Crohn... Při léčbě se uplatňují imunosupresiva a kortikoidy.
  Bambusová páteř
 • Na rentgenu připomíná páteř bechtěreviků "Bambusovou tyč". Přemostění obratlů je zřejmé ve vyšších stádiích Bechtěrevovy choroby.
  Bechtěrevik
 • České hovorové označení pro nemocného s MB
  Bechties
 • Německé hovorové označení bechtěrevika
  Bursa
 • V okolí klubů a svalů jsou uloženy váčky, tzv tíhové váčky. Mohou se čato zanítit.
  Cervikální páteř
 • Krční, šíjová páteř, C - úsek páteře
  Dermatomykóza
 • Plísňové onemocnění, nejčastěji nohou (Léky: Canifug, Terbisil, Myco-decidin, Nizoral..)
  Diagnóza
 • Rozpoznání nemoci
  Diatermie
 • Prohřívání tkání elektrikými vlnami speciálním přístrojem
  Dispenzární péče
 • Soustavná péče o určité skupiny nemocných s chronickými či závažnými chorobami specializovanými lékaři.
  DMARDs
 • Léky modifikující průběh revmatického onemocnění (sulfasalazin, metotrexát, leflunomid..)
  Erytém
 • Zčervenání kůže, obvykle jako projev zánětu
  HLA-B27
 • Antigen HLA-B27 má 97% bechtěreviků, může se dědit, ale jeho vlastník zdaleka nemusí onemocnět Bechtěrevovou chorobou. K tomu je potřeba ještě dalších činitelů.
  Imunosupresiva
 • Léky snižující normální odpověď organismu na vniknutí infekce či přítomnost cizích tkání. Používají se k léčení autoimunitních chorob a při transplantacích orgánů. (MTX..)
  Iontoforéza
 • Elektroléčebná metoda při níž se do těla vpravují léky slabým stejnosměrným proudem
  Iritida
 • Zánět oční duhovky. Často postihuje právě bechtěreviky.
  Iritis
 • Zánět oční duhovky - (Lat.)
  Iridocyklitida
 • Zánět oční duhovky a řasnatého tělesa (často recidivuje)
  Kontraktura
 • Neschopnost kloubu zaujmout funkční postavení, způsobená dlouhodobou křečí svalů. Trvá-li dlouho zkracují se svaly či šlachy. U bechtěreviků může způsobit mj. charakteristické nahrbení či předklon.
  Kontraindikace
 • Okolnost, která nedovoluje určitý způsob léčení.
  Kortikoidy
 • Látky podobné hormonům kůry nadledvin. Lék s protizánětlivým, imunosupresivním účinkem.
  Koxitida
 • Výpotek v kyčelním kloubu - časté postižení při AS
  Krevní obraz
 • Laboratorní vyšetření krevních tělísek, červených a bílých krvinek, destiček. Stanovení jejich počtu a vzájemných poměrů
  Kyfóza
 • Obloukovité prohnutí páteře dozadu (nahrbení)
  Lordóza
 • Prohnutí páteře směrem vpřed
  Lumbalgie
 • Všeobecně - ostrá bolest v kříži
  Lumbální páteř
 • Bederní páteř, L - úsek páteře
  Lumbosacrální páteř
 • LS - úsek páteře, dolní část bederní páteře navazující na křížovou kost
  Magnetická   rezonance
 • Moderní "tunelová" vyšetřovací metoda, využívající velmi silné magnetické pole, která dokáže velmi přesně zobrazit prakticky všechny orgány v těle. Na počítači se pak zobrazují řezy vyšetřované oblasti. Z vyšetření jsou vyloučeni pacienti z kardiostimulátory a umělými srdečními chlopněmi.
  Magnetoterapie
 • Léčebná metoda využívající zařízení produkující nízkofrekvenční pulsní magnetické pole s výrazným protizánětlivým a protibolestivým efektem. Uplatnění je široké včetně Bechtěrevovy choroby.
  MTX
 • Methotrexat je účinná látka (antimetabolit), která brzdí vznik rychle se množící buňky v buněčné populaci a je příčinou zániku nádorové buňky. MTX vykazuje i protizánětlivé účinky.
  Morbus
 • Nemoc - (Lat.)
  Myalgie
 • Svalová bolest
  Nauzea
 • Nucení ke zvracení
  NSA
 • Nesteroidní antirevmatika -TLumí bolest a záněty, zatěžují trávící trakt
  NSAR
 • Jiná často používaná zkratka pro nesteroidní antirevmatika (acylpyrin, burufen, diclofenac.. )
  Onychomykóza
 • Plísňové onemocnění nehtů způsobující jejich ztluštění či deformace
  Polyarthritis
 • Současný zánět většího počtu kloubů
  Prevalence
 • Převládání, převaha, některého znaku či vlastnosti nad jinými obdobnými
  Relaps
 • Zvrat v průběhu choroby k předešlému horšímu stavu
  Sakroiliakální   klouby
 • Spojení mezi kostí křížovou a pánevní (SI skloubení)
  Sakroileitida
 • Zánět křížovokyčelních kloubů
  Sakroileitis
 • Zánět skloubení mezi pánví a křížovou kostí
  Skolióza
 • Vybočení páteře do strany
  Spondies
 • Anglické hovorové označení bechtěrevika
  Spondylos
 • Obratel
  Spondylitis
 • Zánět meziobratlových kloubků
  Spondylosis
 • Degenerativní změny na páteři
  Spondylartritis
 • Zánětlivé onemocnění páteře a kloubů končetin
  Symfýza
 • Spojení obou pánevních kostí - stydká spona
  Syndrom
 • Seskupení příznaků charakterizujících určitou chorobnou jednotku
  Syndezmofyty
 • Kostní formace přemosťující meziobratlové štěrbiny
  Synovie
 • Maz kloubní (vylučuje jej synoviální blána kloubního pouzdra)
  Synostóza
 • Srůst sousedních kostí
  TEP
 • Totální endoprotéza
  Thorakální páteř
 • Hrudní úsek páteře, zkratka - Th
  Totální   endoprotéza
 • Náhrada kyčelního kloubu
  Vertebra
 • Obratel - latinský název
  Vertebrogenní
 • Mající vztah k páteři, týkající se páteře
  Ztuhlost kloubu
 • Zhoršení pohyblivosti kloubu
  Nahoru Zpět Home
  ©  Emil Mainda 2005