K léčení MB se používá množství léků, je dobré o nich něco vědět
Zdravotní pojišťovny v ČR

Podle Zákona 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění je poskytována veškerá zdravotní péče v ČR, prostřednictvím zdravotních pojišťoven. Každý občan s trvalým pobytem v ČR, či pracující pro firmu sídlící v ČR, se musí registrovat u některé ZP, a platit "zdravotní pojištění". Větší část stanoveného pojistného platí za občany také zaměstnavatel. Mnoho informací se dovíte také na internetových stránkách "Své" pojišťovny:
 
  Seznam pojištoven www  č.ZP 
 Všeobecná zdravotní pojišťovna   VZP   111 
 Vojenská zdravotní pojišťovna   VoZP  201 
 Hutnická zaměstnanecká pojišťovna   HZP  205 
 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, 
 pojišťoven a stavebnictví
 
  OZP  207 
 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda  ZP Škoda   209 
 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR   ZPMV   211
 Revírní bratrská pokladna   RBP   213
 Zdravotní pojišťovna METAL - ALIANCE   ZPMA   217
 Česká národní zdravotní pojišťovna   ČNZP   222
 Česká pojišťovna zdraví   ČPZ   --
 Viktoria-Volksbanken, pojišťovna, a.s.   VV   --
Nahoru Aktuality Zpět HOME
Je celá řada občanů, za které platí zdravotní pojištění stát. Jsou to: (nejedná se přesné znění zákona)

 • Nezaopatřené děti (studenti do věku 26 let)
 • Důchodci
 • Příjemci rodičovského příspěvku
 • Ženy na mateřské dovolené
 • Uchazeči o zaměstnání
 • Osoby pobírající dávky sociální péče
 • Bezmocné osoby a osoby o ně pečující
 • Osoby konající základní vojenskou službu či civilní službu nebo cvičení
 • Osoby ve vazbě nebo výkonu trestu
 • Osoby celodenně pečující o dítě do 7 let
  Nahoru Aktuality Zpět HOME
  Pozor na oznamovací povinnost:
      Zanedbáním ohlášení změn a v důsledku toho neplacení pojistného po určitou dobu se vystavujete nebezpečí placení penále a z poměrně malé částky pojištění za několik dnů se může stát mnohatisícová suma !!!
  1. Zaměstnavatel musí do 8 dnů nahlásit ZP:
    
 • Nástup zaměstnance do zaměstnání, a také ukončení prac. poměru
 •   
 • Změnu ZP pokud mu ji zaměstnanec ohlásil
 •   
 • Nahlásit skutečnosti kdy za zaměstnance platí pojistné stát
 • 2. Totéž neprodleně učiní zaměstnanec, pokud zjistí, že zaměstnavatel tak neučinil
  3. Pojištěnec musí do 8 dnů nahlásit ZP skutečnost, že se stal pojištěncem
  4. Samostatně výdělečná osoba musí ZP do 8 dnů ohlásit zahájení či ukončení této činnosti
  5. Pojištěnec do 8 dnů oznámí ZP skutečnost,že za něj platití či neplatí pojistné stát
    
 • Za zaměstnané plní tuto povinnost zaměstnavatel
 •   
 • Za nezletilé, či nezpůsobilé, osoby tak učiní zákonný zástupce
 • 6. Narození pojištěnce musí ZP matky nahlásit do 8 dnů jeho zákoný zástupce
  7. Umrtí pojištěnce do 8 dnů nahlásí příslušný OÚ Centrálnímu registru pojištěnců
       Je ve vlastním zájmu každého, aby si důležité změny u své ZP zkontoloval, vyhne se tak případným potížím. Nahoru Aktuality Zpět HOME

  ©  Emil Mainda 2002