Lázně
Lázně, cvičení a bechtěrevici

 Přehled lázní   Lázně a právo   Napište hodnocení
Důležitost lázní: Bechtěrevova choroba je v současné době nevyléčitelná. Léky pouze tlumí vznikající záněty a bolesti a nelze jich nadužívat. Velmi důležité v životě bechtěrevika je pravidelné, přesně cílené cvičení a fyzikální rehabilitace, které zabraňují srůstům a následné invaliditě. Lázně však trvají pouze 4 týdny a rok je dlouhý. Proto zde uvádíme přehled všech možností, které jsou díky aktivitám Klubu bechtěreviků dostupné a využívání všech možností nás přiblíží k ideálu.

Možnosti lázeňské péče a rehabilitace:

 Komplexní lázeňská péče  Nároky a podmínky  Kam můžete jet 
 Příspěvková lázeňská péče  Nároky a podmínky  Kam můžete jet 
 Samoplátecká lázeňská péče   Podmínky  Kam můžete jet 
 Rekondice  Možnosti a podmínky   Účel rekondic
 Rehabilitace a cvičení  Možnosti a podmínky   Účel cvičení
Nahoru Aktuality HOME

Společenský faktor cvičení, rehabilitací a setkání:
     Psychika nemocného je neustále pod velikým tlakem, denně bolesti a omezování možností svobodného pohybu a také omezování běžných činností, jako je třeba zavázání tkaničky u bot nebo umytí si zad. Velmi stresujícím faktorem je nedostatek kvalitního spánku. Nemocní obvykle spí maximálně 5 až 6 hodin denně a i tato doba je přerušována častým probouzením bolestmi s vynucenými změnami polohy. Psychická odolnost a vůle bojovat je pro pacienta s Bechtěrevovou chorobou naprosto rozhodující. Pacient, který se vzdá a přestane bojovat velice rychle propadne do konečných stádií choroby.
     K tomu aby člověk pravidelně cvičil je potřeba určitých morálně volních vlastností. Při nácviku vůle bojovat a překonávat bolesti velmi pomáhá pospolitost podobně postižených lidí, která také zabraňuje společenské osamocenosti a rezignaci pacienta na aktivní život. Tyto pospolitosti – bechtěrevické organizace jsou zakládány po celém světě a ani ČR není vyjímkou.

Komplexní lázeňská péče:
 • Je plně hrazena zdravotní pojišťovnou

 • Není nárokovou zdravotní péčí- ZP může zamítnout

 • Máte-li problémy, změňte pojišťovnu

 • Indikace od II. stupně Bechtěrevovy choroby

 • Doba léčby pro MB je 28 dní

 • Vedoucí lékař lázní může pobyt prodloužit až o 7 dnů

 • Pacient má po dobu léčení nemocenskou, ale může ji i odmítnout

 • Návrh na formuláři podává obvodní lékař a potvrzuje odborný lékař

 • Zde můžete doporučit svůj návrh místa pobytu

 • Lázeňský poukaz schvaluje revizní lékař Vaší ZP

 • ZP schválený návrh zašle do stanovených lázní

 • Platnost poukazu je max. 3 měsíce od data vystavení

 • Pacienta předvolávají k léčení "Lázně" (do 3 měsíců)

 • Lázně mohou poukaz odmítnout. Návrh je pak nutno zaslat jinde.

 • ZP může zaslat poukaz třeba i na Slovensko (smlouva)

 • Smluvní standart VZP je dvoulůžkový pokoj s WC a sprchou

 • Platíte si: Dopravu, lázeňský polatek, nadstandart, útratu

 • Jsou vhodné nejméně 2 návštěvy revmatologa - hrozba zamítnutí

  Nahoru Aktuality HOME

  Příspěvková lázeňská péče:
 • Zdravotní pojišťovna hradí pouze vyšetření a léčení

 • Není nárokovou zdravotní péčí- ZP může zamítnout

 • Máte-li problémy, změňte pojišťovnu

 • Indikace od I. stupně Bechtěrevovy choroby

 • Doba léčby pro MB je 21 dní, a to jednou za 2 roky

 • Vedoucí lékař lázní může pobyt prodloužit až o 7 dnů

 • Pacient má po dobu léčení dovolenou

 • Návrh na formuláři podává obvodní lékař a potvrzuje odborný lékař

 • Zde můžete doporučit svůj návrh místa pobytu

 • Lázeňský poukaz schvaluje revizní lékař Vaší ZP

 • ZP schválený návrh zašle do stanovených lázní

 • Platnost poukazu je max. 6 měsíců od data vystavení

 • Pacienta předvolávají k léčení "Lázně" (do 6 měsíců)

 • Lázně mohou poukaz odmítnout. Návrh je pak nutno zaslat jinde.

 • ZP může zaslat poukaz třeba i na Slovensko (smlouva)

 • Standart bydlení a stravy si zvolíte sami

 • Platíte si: Vše mimo léčení a vyšetření

 • Vhodné nejméně 2 návštěvy revmatologa za rok - hrozba zamítnutí

  Nahoru Aktuality HOME

  Samoplátecká lázeňská péče:
 • Máte-li dost peněz a čas, najděte si lázně

 • Zvedněte lelefon, napište e-mail, dohodněte se

 • Termín a délka pobytu dle Vašich požadavků a možností lázní

 • Je nutno počítat cca 5 až 10 tisíc za týden pobytu

 • Je vhodné vzít sebou lékařský nález a popis vašich potíží

 • Standart bydlení a léčení si stanovíte podle svého fin. limitu

 • Musíte absolvovat nástupní prohlídku

 • Platíte vše, nezapoměňte na útratu a parkování

 • Počet pobytů je určen v podstatě jen peněženkou

  Nahoru Aktuality HOME

  Rekondice:
 • Rekondice zajišťuje KB pro své členy

 • Rekondice zajišťují také některá krajská zastoupení KB

 • Jsou organizovány v 1. a 4. čtvrtletí roku

 • Doba trvání je zpravidla týden

 • Podmínkou účasti je zaslání písemné přihlášky

 • Rekondice jsou KB dotovány z grantů a darů

 • Výši spoluúčasti stanovuje KB

 • Podmínkou je zaplacení spoluúčasti a členského příspěvku

 • Mohou jet i rodinní příslušníci a přátelé, ale za cenu bez dotací

 • Přednost mají bechtěrevici s vyšším stupněm postižení

 • Účastníci dbají pokynů stanoveného vedoucího rekondic

 • Účastníci absolvují všechny předepsané procedury

  Nahoru Aktuality HOME

  Účel rekondic:
       Nejlepší co může bechtěrevik udělat je denně cvičit, jenže kolik z nás má tak pevnou vůli? Když ono to bolí, přišel jsem z práce musím se narovnat, jsem utahaný, memám právě čas. To jsou nejčastější výmluvy a většinou je to pravda. Lázně jsou jednou za rok a tam máme pohybu dost, ale co ostatních dlouhých 11 měsíců?
       Jarní a podzimní rekondice zkrátí tento čas na 1/3. Celý týden cvičíme na suchu i ve vodě. Poznáváme nové přátele, postěžujeme si, necháme si poradit o bechtěrevovi o lázních o důchodech a hlavně vidíme, že kolegové kteří opravdu cvičí si při předklonu málem drncají čelem o kolena. Úkolem rekondic tedy je:
   
 • Pořádně si rozhýbat kostru

    
 • Obnovit správné provádění cviků

    
 • Naučit se nové cviky

    
 • Získat a posílit motivaci ke cvičení

    
 • Poznat nové přátele

    
 • Najít nové aktivní kolegy pro lokální činnost

  Rehabilitace a cvičení:
 • Tyto aktivity organizují krajská zastoupení KB a lokální skupiny

 • Ideálem je celoroční pravidelné cvičení v tělocvičně, bazénu

 • Dnes toho lze dosáhnout jen kombinovaným způsobem financování
 • Lékařský předpis - ZP hradí jen omezený počet

 • Náklady se hradí ze získaných grantů a darů

 • Pacient si náklady hradí sám

 • Podmínkou je dobrá parta kolegů a schopný organizátor

 • Ideální je vytvořit si dobré vazby na vhodná rehabilitační zařízení, úřady, sponzory a lékaře

  Nahoru Aktuality HOME

  Účel cvičení a rehabilitací, úkol pro lokální skupiny KB:
       Jediná pomoc je neustálé cvičení a rehabilitace, pokud možno pod odborným dohledem. Nesmí se prostě dovolit aby kosti a klouby srostly. Čím více člověk cvičí, tím má větší šanci zůstat rovný a pohyblivý. Vynikající je pravidelné cvičení a plavání v teplé vodě a společné cvičení v tělocvičně. Účinek je mnohem lepší pokud cvičení se koná pod odborným vedením. Zde je důležité přesné provádění cviků. Na nejlepší terapii - individuální cvičení a nácvik nám bohužel nikdy nevybudou prostředky.
       Velmi důležitou součástí péče je něco co jsem zatím nazval Akutní pomoc. Jde o to, že záchvat choroby může vzplanout během několika hodin. Například odpoledne přijdu z práce celkem v pohodě, ale k večeři si už nemohu pro silné bolesti a ztuhnutí svalstva ani pořádně sednout. Dnešní praxe je taková, že trvá minimálně několik dnů než se dostanu k lékaři a třeba i další 2 až 3 týdny než se dostanu na potřebnou masáž.

  ©  Emil Mainda 2002