INDEX

Strategie rozvoje KB-MS


Naše strategie je tvořena následujícím řetězcem dokumentů a událostmi z jejich postupné aplikace do činnosti sdružení. Základem trvalého rozvoje společenství musí být analýza stavu a prostředí v němž se pohybuje. Následným krokem je stanovení vize, cílů a prostředků s jejichž pomocí bude možné je splnit. Naprosto nutnou podmínkou je pak postupné a trvalé zdokonalování a medializace všeho zde uvedeného s použitím všech zdrojů, které budou k dispozici. Internet zde zastává ústřední a naprosto nezastupitelnou roli. Není podmínkou aby každý souhlasil se vším co je zde uvedeno.
 1. Rozvoj Společenství - obecnější charakter - tři navazující kapitoly:
  A) Základní charakteristiky tvůrčích přístupů - Vize, Cíl, Úkol, Poslání
  B) Rozvoj společenství a tvůrčí přístupy - Tým, pozitivní a udržitelný rozvoj
  C) Destero dlouhodobě udržitelného rozvoje společenství
  Aktuality HOME
 2. Strategický plán rozvoje - KB-MS včetně vztahu k dalším NNO:
  A) Klub bechtěreviků Moravskoslezský kraj - analýza, návrhy a opatření
  B) Ostatní organizace NNO - omezená analýza, návrhy a opatření
  C) Společné hodnocení NNO - omezená analýza, návrhy a opatření
 3. Projekt -"Chci se dívat lidem do očí" - Je vytvářen a zdokonalován pro podmínky KB-MS
 4. sponzor - Je velmi důležitou součástí projektu, má právo, a musí být o dění a výsledcích naší činnosti iformován
 5. Realizace - Aktuality - Popisují dění a slouží všem jako zdroj informací o činnosti
 6. Internetové stránky - Jsou jádrem všeho. Zajišťují: Informace, medializaci, vzdělávání, kontakty
 7. Základní informace a přihláška - pomoc při včasném odhalení diagnózy MB Aktuality HOME

  ©  Emil Mainda 2003