K léčení MB se používá množství léčebných metod, je dobré o nich něco vědět

Rázová vlna - ESWT


Pomůže i bechtěrevikům?
S rázovou vlnou jsme se určitě všichni již setkali. Viděli jsme blesk nebo nad námi prolétlo nadzvukové letadlo. Rázová vlna vzniká tehdy, když zdroj zvukových vln se pohybuje rychleji než vlastní zvuk. Při překračování zvukové bariéry vzniká třesk a tlaková vlna, ve které je ukryta obrovská energie.
Člověk dokáže rázové vlny vytvořit i v menším měřítku, nemusíme zrovna vyvolávat bouři a blesky nebo bourat zdi nízkým průletem supersoniku. Zjistilo se, že rázová vlna může být člověku i prospěšná při léčení různých neduhů. Stačí na to mnohem menší přístroje - generátory pracující ESWT - přístoj k léčení rázovou vlnou na různých fyzikálních principech (elektromagnetický, elektrohydraulický, piezoelektrický..). Dokážeme rázové vlny směrovat a regulovat jejich průnik do hloubky lidského těla. Určitě jste již slyšeli o "rozbíjení" ledvinových či žlučových kamenů na písek, který odchází z těla přirozenou cestou a pacient se tak vyhne náročné operaci. Léčba rázovými vlnami - ESWT (Extracoporal Shock Wawe Therapy) se používá již více než 20 let a s postupem času se osvědčila i v onkologii, chirurgii, ortopedii a v posledních letech se zjistilo, že účinně pomáhá i při léčbě úponových bolestí. To může být pro bechtěreviky velmi významné zjištění.
Zpět Aktuality HOME
Jak přístroj funguje:
Generátor mění vzduch vháněný do přístroje pod tlakem 5-6 barů v kuželovitou rázovou vlnu, která dosahuje své maximální hodnoty v několika nanosekundách. (nanosekunda = 1 miliardtina sekundy). Vlna je do léčené tkáně přenášena speciální hlavicí aplikátoru a působí do hloubky až 4 cm. Velmi krátký impuls působí s obrovskou intenzitou:
 
 • Narušuje a rozpuští vápenaté usazeniny ve šlachách a úponech
   
 • Vede k lepšímu prokrvení a zvýšení látkové výměny v postižené oblasti
 • U jizevnatých procesů se aktivují buňky produkující vazivovou tkáň, zvyšuje se produkce bílkovin a dochází k regeneraci postižené tkáně
 • Snižuje se napětí ve tkáních, stimuluje protizánětlivý proces a tlumí bolesti
 • V konečném efektu proces vede k odeznění bolestí s klinickou účinností až 90%
 • S ústupem bolestí se výrazně zlepšuje pohyblivost
 • Léčba má minimální vedlejší účinky. Občas zarudnutí kůže nebo mírný otok či pocit necitlivosti nebo svědění. Po aplikaci se může krátkodobě zvýšit bolest.
  Lidské tělo dokáže samo zvládnout většinu nepříznivých vlivů svými obrannými mechanizmy. Někdy však obranné mechanismy selhávají nebo se pomýlí, například trvá-li zánětlivý proces dlouho. Bechtěrevova choroba může být takovým příkladem. Terapie rázovými vlnami přináší do organismu obrovské impulsy energie, která dokáže tyto již oslabené mechanizmy stimulovat, či dokonce znovu nastartovat!
  Nahoru Zpět Aktuality HOME
  Co vše lze léčit rázovou vlnou a proč:
  Léčba rázovou vlnou je určena, mimo jiné, i k ošetření nemocných svalových a šlachových úponů, ošetření měkkých tkání v blízkosti kostí a bolestivých zánětů. Účinnost léčby je podle zkušeností a studií vysoká a pohybuje se od 80 do 95%!
  U bechtěreviků se mimo bolestí páteře a kloubů často projevují i úponové bolesti kolem velkých i malých kloubů. Nemůžete třeba zvednout ruku pro bolesti v rameni. Lékař zpravidla doporučuje klid nebo léčí klasicky pomocí léků, obstřiků kortikoidy nebo anestetiky. Terapie mívá různé efekty většinou krátkodobé a bolesti pokračují léta. Léčebný efekt těchto metod včetně novější terapie biostimulačním laserem je asi kolem 40 až 50%. Pokud se neosvědčí ani rehabilitace, doporučuje se pak chirurgický zákrok. Co vše tedy lze léčit rázovou vlnou:
   
 • Odstraňování ledvinových a močových kamenů - již jsme hovořili
   
   
 • Záněty Achillovy šlachy, tenisový a golfový loket
   
 • Bolesti způsobené záněty šlach, šlachových úponů i tíhových váčků
   
 • Kostní výrůstky, ostruhy na patách i loktech
   
 • Slibné jsou výsledky při léčbě revmatických zánětů šlach a tíhových váčků
   
 • Špatně se hojící zlomeniny, případně i počínající paklouby kostí
   
 • Chronické záněty kloubů, jejich tíhových váčků se vznikem kalcifikací v kloubu
   
 • Bolesti zápěstí a drobných kloubů
   
 • Léčba pacientů s vysokým rizikem při operačním výkonu (vysoký věk..)
  V zásadě jde o zánětlivé procesy či poruchy výživy kloubů, šlach a kostí, kde se snažíme povzbudit obranné mechanizmy těla, revitalizovat a obnovit postiženou tkáň. Léčba rázovými vlnami je oceňována zvláště proto, že se dobře snáší, má minimální vedlejší účinky a je prováděna ambulantně. Při vysoké účinnosti dává rychlejší výsledky než léčba chemická a je podstatně levnější než operační zákrok.
  Nahoru Zpět Aktuality HOME
  Kdy se léčba rázovými vlnami nedoporučuje:
   
 • Při poruchách krevní srážlivost a při psychických poruchách
   
   
 • U pacientů s nádory a u těhotných žen
   
 • Při léčbě kortikoidy v posledních čtrnácti dnech a po rentgenové terapii
   
 • Metodu nelze uplatnit nad vzdušnými orgány, např. plíce
   
 • V případě použití nad nervem nebo při akutních zánětech
  Jak probíhá ošetření rázovými vlnami:
  Především o vhodnosti terapie vždy rozhoduje lékař na základě vyšetření pacienta, jehož součástí bývá ultrazvukové vyšetření, případně rentgenový snímek. Aplikace rázové vlny speciální hlavicí Teprve po stanovení diagnózy a posouzení možných rizik je rozhodnuto o vhodnosti této léčby. Ošetření rázovými vlnami se zpravidla provádí ambulantně na specializovaném pracovišti. Zákrok je obvykle prováděn při místním znecitlivění a netrvá déle než 15 - 30 minut. Pacient může již následující den vykonávat běžné aktivity, ale několik dnů je lépe vyloučit nadměrnou zátěž ošetřených oblastí. Kontrola po 4 - 6 týdnech rozhodne, zda je nutné ještě další ošetření. Zlepšení nastává během několika týdnů a často postačuje jediné ošetření.
  Kde se lze léčit rázovými vlnami:
  V české republice i na Slovensku existuje celá řada ambulancí poskytujících tuto léčbu. Ke konzultaci a léčbě se lze objednat telefonem případně i mailem či dopisem. Čekací doba je zpravidla 2-3 týdny. Často lze vyšetření i léčbu provézt při jediné návštěvě. Ambulance můžete najít ve Zlíně, Olomouci, Třemošné, Bratislavě, Žilině, Praze. Stačí se připojit k internetu a zadat vyhledávání: "Rázová vlna".
  Zatím si léčbu rázovou vlnou musí plně hradit pacient.
  Nahoru Zpět Aktuality HOME
  Jak je s to s Bechtěrevovou chorobou:
  Bechtěrevova choroba vykazuje ve své různorodosti mnohé projevy popisované v indikacích léčby rázovou vlnou. Například bolesti kloubů, velkých i malých, kalcifikace , napětí ve tkáních, poškození Achillovy šlachy, úponové bolesti, záněty, tlumení bolestí, zvyšování pohyblivosti. To vše svědčí ve prospěch této metody. Je jasné, že ošetření páteře bude jen omezené, vzhledem k nevhodnosti léčby v oblasti plic, ale i úponové bolesti umí pěkně potrápit i přes všechna antirevmatika.
  Vezměte tento článek jako úvodní, informativní. Pokusíme se o konzultace s několika pracovišti aplikujícími rázové vlny se snahou získat informace o zkušenostech s léčením Bechtěrevovy choroby.
  ©  Emil Mainda 2005