Právo doprovází člověka celý život a neznalost zákonů neomlouvá Domovská stránka

Zákonná práva pacientů v ČR


dle zákonů 20/66 Sb. -48/97 Sb. -256/92 Sb.
Pacient má právo:
 1. Na zachování mlčenlivosti o skutečnostech, které se zdravotnický pracovník dozvěděl v souvislosti s ošetřováním nebo léčbou
 2. Na veškeré informace o svém zdravotním stavu
 3. Získat od svého lékaře potřebné informace pro zasvěcené rozhodnutí před zahájením nového diagnostického nebo terapeutického postupu
 4. Odmítnout léčbu a být informován o důsledcích svého rozhodnutí Nahoru Aktuality Zpět HOME
 5. Na soukromí při ošetřování nebo léčbě
 6. Na bezplatné preventivní vyšetření sledující zachování nebo zlepšení zdravotního stavu a aktivní přístup zdravotnického zařízení k preventivním prohlídkám
 7. Podílet se na kontrole poskytnuté zdravotní péče
 8. Nejméně na jeden léčivý přípravek v každé skupině léčivých látek hrazený ze zdravotního pojištění
 9. Na prostředek zdravotnické techniky, hrazený ze zdravotního pojištění v základním provedení nejméně ekonomicky náročném v závislosti na míře a závažnosti zdravotního postižení
 10. Na úplný výpis z účtu a evidence své zdravotní pojišťovny
 11. Na poskytnutí jednou do roka bezplatně, nebo za přiměřenou úplatu kdykoli, na požádání zprávu o informacích uchovávaných o své osobě v evidenci provozovatele informací, například o zdraví Nahoru Aktuality Zpět HOME
 12. Na lékařskou službu první pomoci a ústavní pohotovostní službu
 13. Na lékařské ošetření rychlou záchrannou službou do 13 minut ve městě a 19 minut mimo město
 14. Na bezplatný výdej léků v lékárně, pokud není stanoven doplatek ze zákona
 15. Na ohleduplný, citlivý a důstojný přístup při léčbě
©  Emil Mainda 2002