K léčení MB se používá množství léků, je dobré o nich něco vědět

A je tady COX-3


Uplynulo 31 let od objevu enzymu COX (Nobelova cena), po 20 letech byl objeven COX-1 a COX-2 a trvalo téměř 10 let než se objevila II. generace NSA léků (movalis, celebrex, vioxx). Nyní po 11 letech se objevil COX-3. Co nám tento objev přinese? Bude z toho nový lék a kdy? Zatím si musíme počkat. Pokud máte odborné znalosti, či trpělivost nebo zvídavost, přečtěte si následující článeček. Je v něm skryta informace, že snad bude brzy i COX-4. Pokud se spokojíte s touto informací, klikněte si na COX-2 či na Bechtěreva a čtěte dál co je libo.
Nahoru Aktuality Zpět HOME

Acetaminofen ovlivňuje třetí cyklooxygenázu
Vědci identifikovali třetí izoenzym CYKLOOXYGENÁZY, rozdílný od typů COX 1 a COX 2. Na rozdíl od nich je COX 3 selektivně inhibovaná analgetiky-antipyretiky typu acetaminofenu a dipyronu. Uvádí se to v článku publikovaném 16. září v Proceedings of the National Academy of Science.
Dr. Daniel L. Simmons a kolegové z Brigham Young University v Provo v Utahu nejdříve identifikovali v tkáni psa necharakteristický protein příbuzný s COX 1, jehož mRNA byla v mozkové tkáni psa přítomna v množství asi 5 procent v porovnání s množstvím mRNA COX 1. COX 3 sdílí katalytické a důležité strukturální proteiny ostatních izoenzymů; je odvozena od genu COX 1, její mRNA ale navíc zahrnuje sekvenci kódující intron 1.
Vědci testovali možnosti některých léků inhibovat aktivitu tří COX izoenzymů použitím kyseliny arachidonové jako substrátu. Zjistili, že pouze COX 3 je inhibována acetaminofenem při koncentraci kyseliny arachidonové 30 mikromolů. Při pětimikromolární koncentraci byla IC-50 acetaminofenu pro COX 1 vyšší 2,1 násobně a pro COX 2 byla vyšší 92,4 násobně než pro COX 3. Zjištění, že COX 3 je citlivá na protizánětlivě působící léky, naznačuje, že gen pro COX 1 hraje zásadní roli v mechanismu bolesti a horečky, píší vědci. Tým z Utahu dále uvádí, že v budoucnu budou patrně nalezeny vysoce selektivní inhibitory COX 3. Navíc předešlé výsledky jejich laboratorních studií ukazují, že další forma COX inhibovatelná acetaminofenem je pravděpodobně odvozená od COX 2.
Fenacetin, jehož je acetaminofen aktivním metabolitem, a dipyron inhibují COX 3 silněji než samotný acetaminofen, uvádí zpráva. Tyto léky spolu s antipyrinem a dimethylaminopyrenem preferenčně inhibují COX 3. Následný výzkum přinesl zjištění, že rovněž další z nesteroidních protizánětlivých látek, diclofenac, preferenčně inhibuje COX 3. Dr. Simmons s kolegy objevil, že diclofenac, aspirin a ibuprofen preferenčně inhibují COX 3 před COX 1 a COX 2, zatímco thalidomid a kofein nemají na COX 3 žádný účinek.
V lidských tkáních je COX 3 mRNA alternativně polyadenylovaná COX 1 mRNA. Dosahuje nejvyšších hladin v mozkové kůře a v srdci. Dále vědci poukazují na fakt, že lidská COX 3 mRNA je přizpůsobitelná, pravděpodobně „v závislosti na fyziologických podnětech a signální transdukci“.
Nahoru Aktuality Zpět HOME
©  Emil Mainda 2002