V.M. Bechtěrev

Znáte V. M. BechtěrevaVladimír Michajlovič Bechtěrev    (1857 - 1927)
Ruský lékař - fyziolog, neurolog, neuropatolog a psychiatr, zakladatel experimentální psychologie a reflexologie. Autor celé řady knih a zhruba 600 vědeckých prací. Právě jedna z těchto vědeckých prací z roku 1892 v níž popsal nemoc způsobující postupné tuhnutí páteře dala naší nemoci jméno - Bechtěrevova choroba. Název Morbus Bechterew je používán zejména v německy mluvících zemích, střední a východní Evropě a ve Skandinávii. Nemoc samotná je však zřejmě stará jako lidstvo samo. Vůbec první popis v literatuře pochází z roku 1691 od Bernarda Connora a naopak pozdější popisy lékařů Adolfa Strümpella 1897 a Pierre Marie 1896 daly chorobě název používaný hlavně v anglicky mluvících zemích jako Morbus Strümpell-Marie-Bechterew. V odborné literatuře pak nejdete název Ankylozující spondylitida nebo latinský název Spondylitis ankylosans.
Bechtěrev byl ve své době vynikajícím odborníkem, léčil Lenina a také Stalina. Je možné, že právě tato poslední skutečnost se stala Bechtěrevovi osudnou. Zemřel náhle za mnoha dosud nevyjasněných okolností. Bylo mu sice 70 let, ale stále se těšil pevnému zdraví a stále pracoval. Dne 23.prosince 1927 byl pozván aby vyšetřil Stalina. Jeho diagnóza byla - paranoia. Tentýž den večer po návratu z divadla náhle odnemocněl žaludečně střevním onemocněním a druhého dne umírá následkem selhání srdce. Pitva nebyla provedena a tělo bylo ihned po smutečním obřadu zpopelněno. Zpět HOME
© Emil Mainda 2005