Právo doprovází člověka celý život a neznalost zákonů neomlouvá Domovská stránka

Právo na pracovní volno


Nárok na pracovní volno:
1.
Důležité osobní překážky v práci, při kterých je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci pracovní volno s náhradou mzdy.
2.
Vyšetření nebo ošetření zaměstnance ve zdravotnickém zařízení (na dobu nezbytně nutnou).
3.
Narození dítěte manželce (družce) zaměstnance (na dobu nezbytně nutnou k převozu manželky (družky) do zdravotnického zařízení a zpět).
4.
Doprovod rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení (na dobu nezbytně nutnou).
5.
Doprovod postiženého dítěte do zařízení sociální péče nebo do internátní speciální školy (na dobu nezbytně nutnou, nejvýše na šest pracovních dnů v kalendářním roce).
6.
Úmrtí manžela, druha nebo dítěte (dva dny a na další den k účasti na pohřbu).
7.
Úmrtí rodiče, sourozence, rodiče a sourozence manžela (jeden den, další den pokud zaměstnanec obstarává pohřeb).
8.
Úmrtí prarodiče, vnuka, prarodiče manžela (družky, druha) (na nezbytně nutnou dobu, na další den pokud zaměstnanec obstarává pohřeb).
9.
Vlastní svatba, svatba dětí a rodičů (dva dny).
10.
Přestěhování (na nezbytně nutnou dobu, nejvýše den při stěhování v téže obci, dva dny při stěhování do jiné obce, musí jít o stěhování v zájmu zaměstnavatele).
11.
Nepřevídané přerušení provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prosředků (na dobu nezbytně nutnou).
12.
Znemožnění cesty do zaměstnání z povětrnostních důvodů nehromadným dopravním prostředkem, kterého používá zaměstnanec těžce postižený na zdraví (na dobu nezbytně nutnou, nejvýše jeden den).
13.
Vyhledání nového místa před skončením pracovního poměru (na dobu nezbytně nutnou, nejvýše jeden půlden v týdnu po dobu odpovídající výpovědní době).
14.
Pohřeb spoluzaměstnance (na dobu nezbytně nutnou).
©  Emil Mainda 2002